มนร.เปิดเวที”แสดงวิสัยทัศน์

มนร.เปิดเวทีแสดงวิสัยทัศน์การเลือกตั้งของผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ และนายกเทศมนตรีตำบลยี่งอ

วันที่ 3 มี.ค 64 ที่ลานพิกุล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วิทยาเขตโคกเขือ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เปิดเวทีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ และผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลยี่งอ ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้เข้ารับฟัง ซึ่งมีทั้งคณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนักศึกษาและประชาชนที่ร่วมรับฟังได้นำไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นทางเลือกก่อนที่จะถึงวันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่จะถึงนี้

โดยผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสจำนวน 2 คน ประกอบด้วย หมายเลข 1 นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ หมายเลข 2 นายไพศอล อาแว รวมทั้งผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือจำนวน 2 คน ประกอบด้วยหมายเลข 1 นายอัสมีรี แวเด็ง หมายเลข 2 นายการุณ ไทยสนิท และผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลยี่งอจำนวน 2 คน ประกอบด้วย หมายเลข 1 นายอับดุลเลาะ เจ๊ะเลาะ หมายเลข 2 นายมูหัมมัด สะกรีซอซิ ซึ่งเป็นการเปิดเวทีดีเบตในครั้งนี้มีผู้สมัครเดินทางมาแสดงวิสัยทัศน์เพียงแค่ 4 ประกอบไปด้วย ผู้สมัครหมายเลข 2 นายไพศอล อาแว เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ผู้สมัครหมายเลข 1 นายอัสมีรี แวเด็ง เขตเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ และ ผู้สมัครหมายเลข 1นายอับดุลเลาะ เจ๊ะเลาะ ผู้สมัครหมายเลข 2 นายมูหัมมัด สะกรีซอซิ เขตเทศบาลตำบลยี่งอ โดยมี ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนประชาชนให้ความสนใจมาร่วมรับฟัง

ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

Close