เดอะโอ๋”ร่วมประชุมคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรม

เดอะโอ๋ !!! ร่วมประชุมคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม(ก.ม.จ.)ครั้งที่ 2/2564

วันนี้ 5 มี.ค.64 เวลาประมาณ 10.00 น.ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 9 อาคารสำนักงาน ก.พ.ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.สง.ก.ตร./ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย นายสีมา สีมานันท์ รองประธานกรรมการ พล.ต.ท.อาจิณ โชติวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายพงศ์โพยม วาศภูติ ผู้แทนคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารส่วนบุคคลท่องถิ่น น.ส.ปรางค์มาศ บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม น.ส.ชมนาด ศรีสวาสดิ์ผู้ช่วยเลขานุการและผู้แทนหน่วยงานสังกัด สภากลาโหม คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม(ก.ม.จ.)ครั้งที่ 2/2564”โดยมี นายวิษณุ เครืองามรองนายกรัฐมนตรี/เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม3 ชั้น 9 อาคารสำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี

Close