ช่วยเหลือคุณยายป่วยติดเตียง

โรงพยาบาลศรีณรงค์ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอศรีณรงค์ ติดตาม ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกคุณยายผู้ป่วยติดเตียง ต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 3 มี.ค.64 นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอศรีณรงค์ จิตอาสา 904 น.พ.วุฒิชัย แป้นทอง ผอ.โรงพยาบาลศรีณรงค์ นายสมรักษ์ ไหมทอง รกท.สาธารณสุขอำเภอ บูรณาการประสานการปฏิบัติ ติดตามการช่วยเหลือคุณยายผู้พิการ โดย ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง นำหนังสือรับรองความพิการของแพทย์ จากโรงพยาบาลศรีณรงค์ นำไปที่บ้าน มอบให้ครอบครัวคุณยาย อายุ 90 ที่ป่วยติดเตียง ซึ่งไม่สามารถช่วยตัวเองได้ เพื่อเป็นเอกสารสำคัญ ประกอบสำหรับขอรับสิทธิสวัสดิการของรัฐช่วยเหลือด้านต่างๆ

ก่อนหน้านี้ คุณยายยังไม่ได้สวัสดิการบัตรสวัสดิการผู้พิการ หรือ สิทธิอื่น ๆ เนื่องจากเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนสูญหาย ครอบครัวไม่สะดวกที่จะเคลื่อนย้ายคุณยายเดินทางไปทำบัตรประจำตัวประชาชนที่อำเภอศรีณรงค์ได้ เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบความปลอดภัยต่อสรีระ เมื่อวันที่ 1 มี.ค.64 ที่ผ่านมา อำเภอศรีณรงค์ จึงร่วมกันกับภาคส่วนราชการ ดำเนินการถ่ายสบัตรประจำตัวประชาชนให้ที่บ้าน อีกทั้ง มอบรถเข็นสำหรับผู้พิการ เพี่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ดูแลคุณยายในกิจวัตรประจำวัน รวมทั้ง โรงพยาบาลศรีณรงค์ ประสานการตรวจรับรองความพิการ ในวันเดียวกันอีกด้วย
นอกจากนี้ คุณยาย อยู่ในระบบการให้บริการด้านสาธารณสุข ของหน่วยบริการพื้นที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะติดตาม ดูแล ด้านสุขภาพ อย่างต่อเนื่อง

Close