เดอะโอ๋”ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

เดอะโอ๋ !!! ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

วันนี้ 4 มี.ค.64 ห้องประชุม2 ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรง ผบช.สง.ก.ตร./อนุกรรมการ พร้อมด้วย พล.ต.ท.อดิศร์ งามจิตสุขศรี รอง จตช.ตร.พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร./อนุกรรมการ พล.ต.ท.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ ผบช.กมค./ อนุกรรมการ พล.ต.ต.ชนะชัย ลิ้มประเสริฐ รอง ผบช.กมค./ อนุกรรมการ พล.ต.ต.คมกฤษ ไวสืบข่าว ผบก.คด./ อนุกรรมการ พล.ต.ต.อุกฤษฎ์ ศรีเสือขาม ผบก.วน./อนุกรรมการ พล.ต.ต.สุกิจ โตตาบ ผบก.กม./อนุกรรมการ พล.ต.ต.กฤษศักดิ์ สงมูลนาค ผบก.กต.10 จต./อนุกรรมการ พ.ต.อ.น้ำเพชร ทรัพย์อุดม รอง ผบก.คด. /อนุกรรมการและเลขานุการพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาและเสนอความเห็นเพื่อดำเนินการตามรายงานศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ กรณีมีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ครั้งที่ 3/2564 ตามคำสั่ง คณะกรรมการพิจารณา และเสนอความเห็นเพื่อดำเนินการตามศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ กรณีมีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ที่ 1/2563 ลง 18 พ.ย.63 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการ ตรวจพิจารณาและเสนอความเห็นการเริ่มกระบวนการสอบสวนคดีอาญาใหม่ให้ถูกต้อง การดำเนินการทางอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประเด็นการดำเนินการทางจริยธรรม จรรยาบรรณ มรรยาท โดยมี พล.ต.อ.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร รอง ผบ.ตร.เป็นประธานอนุกรรมการ

Close