ประจวบฯ”หนุนจัดงานสงกรานต์

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประจวบฯหนุนจัดงานสงกรานต์กระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 7 มีนาคม นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรม จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า เบื้องต้นนโยบายของผู้บริหารระดับกระทรวงฯผ่อนปรนให้มีการจัดงานประเพณีในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยอย่างแน่นอน คาดว่าแต่ละจังหวัดอาจมีมาตรการ รูปแบบการจัดงานที่แตกต่างกันจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด 19 สำหรับ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จะต้องหารือร่วมกับกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมป้องกันการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก แต่อาจจะมีเพียงการสรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุกลุ่มย่อย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมจากประเพณีดั้งเดิม คงไม่มีการจัดอุโมงค์โฟมหรือเล่นสาดน้ำในที่สาธารณะเหมือนในอดีต ขณะที่การจัดกิจกรรมขององค์กรปกครองท้องถิ่น ( อปท.)ทุกแห่ง หากมีการนำมวลชนเข้าร่วมจะต้องมีมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเข้มงวด

นายรุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า เห็นด้วยกันการจัดกิจกรรมในสงกรานต์ อาจจะจัดในเชิงสัญลักษณ์เพื่อสืบสานธรรมเนียมประเพณี แต่ต้องยอมรับว่าจะไม่คึกคักเหมือนเดิม ซึ่งดีกว่าปล่อยให้เงียบหรือไร้สีสัน โดยเฉพาะการจัดในช่วงซัมเมอร์ในเมืองท่องเที่ยวที่ อ.หัวหิน จะทำให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างน้อยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้าจองห้องพักมากกว่า 20 -30 % เบื้องต้นก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรม และธุรกิจบริการที่มีโปรโมชั่นหลากหลาย คาดว่าช่วงสงกรานต์ปีนี้นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาพักผ่อนหัวหินเพิ่มขึ้น หลังจากเดือนเมษายนปี 2563 รัฐบาลได้สั่งล๊อกดาวน์

นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า การจัดงานสงกรานต์จะช่วยเพิ่มดัชนีความสุขให้กับบุคคลและหมู่คณะ เป็นการจัดกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดจากสถานการณ์โรคระบาดที่ต่อเนื่องยาวนาน แต่บรรยากาศภาพรวมคงไม่คึกคักเหมือนเดิม และควรจัดกิจกรรมเพียงวันเดียว สำหรับ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ยืนยันว่ามีความเสี่ยงน้อยมาก แต่การจัดงานทุกพื้นที่จะต้องกำหนดให้ผู้ร่วมกิจกรรมปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวด โดยการตรวจสอบบุคคลที่ผ่านการสแกนด้วยแอพพ์ไทยชนะ เพื่อให้ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้สะดวก สำหรับการจัดงานสงกรานต์ของ อบต.หรือเทศบาลก็สามารถทำได้เพื่อสืบสานประเพณีไทยและเชื่อว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกรายจะมีการป้องกันตนเอง

พิสิษฐ์. รื่นเกษม/ข่าว/จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Close