ประกอบพิธีเขตประกาศพระราชทานวิสุงคามสีมา

ศรีสะเกษ!!นอภ.อุทุมพรพิสัย นำชาวพุทธประกอบพิธีชี้เขตประกาศพระราชทานวิสุงคามสีมา อุโบสถวัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม

เมื่อเร็วนี้ ที่วัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม บ้านหนองแคน ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ พระศรีธรรมาภรณ์ เจ้าคณะอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการประกอบพิธีชี้เขตประกาศพระราชทานวิสุงคามสีมา อุโบสถวัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล โดยมี พระครูวินัยธรศักดิ์มนตรี ปภัสโร หรือพระอาจารย์โชติ เจ้าอาวาสวัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม พร้อมด้วย น.ส.วารุณี มหาผล วัฒนธรรมอำเภออุทุมพรพิสัย นายปรีชา ปิยะพันธ์ สาธารณสุขอำเภออุทุมพรพิสัย ข้าราชการ ตำรวจ พุทธศาสนิกชน ศิษยานุศิษย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธี

พระครูวินัยธรศักดิ์มนตรี ปภัสโร กล่าวว่า เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2563 ที่ผ่านมา ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา แก่วัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม ลำดับที่ 98 โดยกำหนดเขตกว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร และได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 177 ตอนพิเศษ 168 ง เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2563 ที่ผ่านมา และทางวัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม จึงได้กำหนดจัดงานพิธีชี้เขตประกาศพระราชทานวิสุงคามสีมา ขึ้นในวันนี้

ภายในงานยังได้มีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล ได้ปัจจัยรวมเป็นยอดผ้าป่า จำนวน 232,151.25 บาท นอกจากนี้พิธีนพเคราะห์สืบชะตาหลวง สะเดาะเคราะห์ต่อชะตา แก้ปีชง ปีมะ เสริมบารมี เพื่อความเป็นสิริมงคล ตามความเชื่อส่วนบุคคล และพิธีบวชชีพราหมณ์ ในวันดังกล่าวด้วย.

ข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ/ศรีสะเกษ

Close