นอภ.ศรีณรงค์”ลงพื้นที่เยี่ยม”สถานศึกษาดีเด่น

นายอำเภอศรีณรงค์ เข้าเยี่ยมเยียนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนบ้านทองทอง สถานศึกษาดีเด่น ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน สถานศึกษาขนาดเล็ก

เมื่อวันที่ 21 มี.ค.64 นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอศรีณรงค์ เดินทางเข้าติดตามการจัดเตรียมกิจกรรมฉลองรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ที่โรงเรียนบ้านโนนทอง ตำบลตรวจ ซึ่งมีกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 25 มี.ค.64 โดยมี ผู้แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานพิธี

สำหรับโรงเรียนบ้านโนนทอง ผู้บริหาร และ ครูอาจารย์ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน และ ผู้ปกครอง ได้ร่วมกันพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ พระราชกรณียกิจที่สำคัญ และ ฐานการเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติจริง ในการปลูกผัก เลี้ยงปศุสัตว์ เพื่อส่งเสริมการนำมาเป็นส่วนประกอบของอาหารกลางวัน และ จำหน่ายภายในชุมชน เมื่อเข้าเยี่ยมเยียนวันหยุด ได้เห็นบรรยากาศที่ผู้ปกครอง มาส่งเด็กๆ ที่โรงเรียน เพื่อมาดูแลแปลงปลูกพืชผักที่เป็นความรับผิดชอบของตัวเอง รวมทั้ง เด็กเยาวชนรุ่นพี่ ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ก็ยังมีความผูกพันธ์ อาสาเข้ามาดูแลสวนพืชผักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นการใช้เวลาว่าง ทำประโยชน์ให้กับส่วนรวม บ่มเพาะพื้นฐานทางความคิดให้เข้าใจตัวตนรากเหง้าความเป็นไทย สร้างความมีวินัย ด้วยการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ควบคู่กับการศึกษาพระราชกรณียกิจ และ พระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่มีต่อปวงชนชาวไทย

Close