ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม”มอบนโยบาย”

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม  นำโดย ดร.สุดารัตน์  พงศ์อัมพรไกวัล วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม  พร้อมด้วยนางสาวอรพร คัมภีรศาสตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม และนางนภาพรรณ จิตต์กระจ่าง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม  ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ดำเนินการรับการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขตตรวจราชการ ที่ 2 ณ ห้องประชุมวัดไร่ขิง และชุมชนคุณธรรมเทศบาลเมืองไร่ขิง (เกาะลัดอีแท่น) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

โดยมีนางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบนโยบาย การปฏิบัติงาน และให้กำลังใจผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และได้แนะนำหลักการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Culture Product of Thailand) เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยให้กับชุมชน โดยนำอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาดั้งเดิมในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์ เพื่อให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่มีคุณภาพ สร้างอาชีพ และรายได้ อีกทั้งได้มีการอนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู วัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป

            ในการนี้  ดร.สุดารัตน์  พงศ์อัมพรไกวัล วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ได้นำเยี่ยมชมชุมชนคุณธรรมฯซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว บวร ON TOUR ที่โดดเด่นในจังหวัดนครปฐม และระดับประเทศ  โดยรถรางนำชมจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ  ชมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน โดยจุดท่องเที่ยวหลักในเส้นทาง บวร ON TOUR  “เกาะลัดอีแท่น ” มีดังนี้

             จุดที่ 1 วัดไร่ขิง เป็นจุดขึ้นรถราง กราบหลวงพ่อวัดไร่ขิง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปางมารวิชัย ศิลปะสมัยเชียงแสน ที่ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ ที่ตามตำนานเชื่อว่า พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ลอยน้ำมา ได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ โดยเปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้ากราบไหว้ได้ 24 ชั่วโมง   และมีบ้านดิน และบ่อปลาคราฟเพื่อเป็นจุดถ่ายภาพ และที่พักผ่อนหย่อนใจ 

             จุดที่ มาดิ่  ร้านอาหาร  และคาเฟ่ ชา กาแฟสด เค้กชาไทย  ริมแม่น้ำท่าจีน เรียนรู้พืชผักท้องถิ่น  ภายในร้านแบ่งเป็นหลายโซน  มีโซนติดแอร์เย็นฉ่ำชื่นใจ หรือโซนริมน้ำเย็นสบาย ซึมซับบรรยากาศบ้านสวนริมน้ำ ทางร้านเน้นวัตถุดิบในท้องถิ่น

             จุดที่ พิพิธภัณฑ์ วิถีชีวิตชุมชนคลองผีเสื้อ สะสมข้าวของเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตรของคนยุคก่อน และเครื่องใช้ในครัวเรือนที่มีความเก่าแก่ แสดงให้เห็นถึงการดำรงชีวิตของผู้คนในอดีต โดยมีคุณลุงพนม ศรีสนิท เจ้าของพิพิธภัณฑ์ เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราว ของในพิพิธภัณฑ์แต่ละชิ้นหาชมได้ยากยิ่งในปัจจุบัน

              จุดที่ บ้านสวนบางเตยโฮมสเตย์ ตัวอาคารหลักเป็นบ้านทรงไทยสองชั้น และมีที่พักโดยนำเรือโบราณขนาดใหญ่มาดัดแปลงเป็นที่พัก ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ ลมเย็นสบาย ชมคุ้งน้ำท่าจีนที่สวยที่สุด บริการเรือข้ามฟากไปตลาดดอนหวาย  บริเวณด้านข้างของบ้านทรงไทย มีบริการร้านกาแฟสด ตั้งอยู่บนแพริมแม่น้ำชื่อ Floating Space Cafe

              จุดที่ 5 วัดทรงคนอง ซึ่งมีอายุประมาณ 305 ปี  ตามหลักฐานที่ปรากฏเชื่อว่าวัดนี้เป็นวัดแห่งที่สอง        ของอำเภอสามพราน และเป็นวัดแห่งที่เก้าของจังหวัดนครปฐม  อยู่ริมแม่น้ำนครชัยศรี ชมสถาปัตยกรรมเก่า ซากเรือสำเภา โพธ์สามสี  และไหว้หลวงพ่อโป๋หลุยที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นพระพุทธรูปหินทรายแดง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา

              จุดที่ 6 ไร่แสนรักษ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์  นาข้าวไรซ์เบอรี่ แปลงอ้อย นาบัว  เป็นศูนย์เรียนรู้ปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ นาข้าวไรซ์เบอร์รี่  ซึ่งมีการแปรรูปข้าวไรซ์เบอร์รี่ใส่ลงไปในไอศกรีมกะทิที่แสนอร่อย ของลุงเปี๊ยก     ติมตัก โทร 086 5715650 , 083 7352939  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลกพืชระบบอินทรีย์  

              เกาะลัดอีแท่น  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  เกาะนี้เกิดขึ้นจากการขุดคลองลัดเชื่อมแม่น้ำท่าจีน สันนิษฐานว่าคลองนี้มีการขุดมานานแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ เพื่อให้ชาวบ้านใช้ในการคมนาคมทางน้ำโดยเรือพาย สามารถพายเรือเข้าคลองลัดไปถึงที่หมายได้เร็วขึ้น ไม่ต้องพายเรืออ้อมไปตามแม่น้ำ ซึ่งต้องใช้เวลานานกว่ามาก  ปัจจุบันเกาะลัดอีแท่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ที่ผสมผสานการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และวิถีชีวิตของคนในชุมชน      คุณธรรมเทศบาลเมืองไร่ขิง (เกาะลัดอีแท่น) โดยมีนักท่องเที่ยวต่างพากันกล่าวขานถึงบรรยากาศวิถีชีวิตริมน้ำ          ของเกาะแห่งนี้ 

นางสาวชนิดา  พรหมผลิน

ผู้สื่อข่าวนิวส์รีพอร์ต  รายงาน

Close