สัญชัย”ขอโอกาสพัฒนาเขางูยุคใหม่

ราชบุรี – “สัญชัย” ขอโอกาสพัฒนาเขางูยุดใหม่

การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล โค้งสุดท้าย ผู้สมัครต่างเร่งหาคะแนนเสียงกันอย่างคึกคัก ส่วนที่เทศบาลเขางู อ.เมืองราชบุรี เป็นอีกหนึ่งสนามที่ประชาชนให้ความสนใจ โดยเฉพาะผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขางู เบอร์ 2 นายสัญชัย ไวคกุล หรือ สัญ ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของ นายสมภูมิ ไวคกุล อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขางู โดยมีดีกรีการศึกษาปริญญาโท การจัดการทางวิศวกรรมจาก George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา และเข้าอบรมหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่ 19 จากสถาบันพระปกเกล้า และดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขางู ลงสมัครในนามกลุม “สัญชัย พัฒนา” พร้อมสโลแกน “มุ่งสู่เขางูยุดใหม่ ร่วมใจเปลี่ยนแปลง ไม่แบ่งแยก พร้อมพัฒนา เพื่อทุกคน เพื่อเขางู”

นายสัญชัย ไวคกุล ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขางู กล่าวว่า จากสองปีที่ผ่านมา ตนมีความตั้งใจที่จะทำงานพัฒนาเทศบาลตำบลเขางู ไปในทิศทางข้างหน้า สิ่งที่เป็นนโยบายหลักของตนคือ การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลเขางู มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคืออุทยานหินเขางู ซึ่งมีการพัฒนามาโดยตลอดแต่สิ่งที่จะทำต่อไปคือ การพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ที่ผ่านมามีการจัดคอนเสิร์ตต่างๆสามารถสร้างรายได้ สร้างเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจพื้นบ้านฐานราก และนโยบายหลักคือ ระบบการศึกษาจะขยายโอกาสทางการศึกษาให้รร.ในเขตเทศบาลตำบลเขางู มีการเรียนการสอนถึงระดับมัธยม ทำให้น้องๆได้มีโอกาสได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่ดี นโยบายที่สำคัญอีกหนึ่งคือ การดูแลความปลอดภัยในชีวิต จะเห็นได้ว่าในเขตเทศบาลตำบลเขางูเป็นชุมชนหนาแน่นอยู่หลายๆชุมชน ดังนั้นสิ่งที่จำเป็นเราจะไปตั้งถังดับเพลิงขนาดเล็ก ตู้แดงประจำอยู่ในเขตชุมชนหนาแน่นในทุกๆหมู่บ้าน เพื่อป้องกันอัคคีภัย

นอกจากนี้นโยบายที่จะผลักดัน คือศิลปะการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เช่นไก่สวยงาม ไก่ชน วัว ให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ซึ่งตนทำคนเดียวไม่ได้ ต้องมีทีมงานสมาชิกเทศบาลที่มีคุณภาพ และที่ลงสมัครสมาชิกเทศบาลต.เขางู ในนามทีมสัญชัย พัฒนา ล้วนแต่อาสาเข้ามาเพื่อพัฒนาเทศบาลเขางู ให้พัฒนายิ่งขึ้น ซึ่งบุคคลเหล่านี้ มาจากหลากหลายสาขาอาชีพ มาช่วยกันผลักดันและส่งเสริมนโยบายต่างๆ อยากจะฝากให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนเลือกจากวิสัยทัศน์ นโยบาย ประสบการณ์ทำงานต่างๆที่ผ่านมา เชิญชวนให้ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียง ซึ่งจะตัดสินอนาคตในพื้นที่ของท่านไปอีก 4 ปีข้างหน้า

 

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

Close