พ่อเมืองสุพรรณบุรี”มอบใบประกาศนียบัตร

พ่อเมืองสุพรรณบุรี มอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนโรงเรียนกีฬา

ที่ห้องประชุมชั้น 10 อาคารคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา2563 รวมทั้งมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายชูชีพ พงษ์ไชย รอง ผวจ.สุพรรณบุรี นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี นางสมจิต บุญคงเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมพิธี

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดดำเนินการมาเป็นเวลากว่า 30 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศควบคู่กับการจัดการศึกษา ในระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนทำให้โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ได้พัฒนาวางรากฐานไว้อย่างมั่นคง ปัจจุบันยังคงได้รับการสานต่ออย่างดียิ่ง ในปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 95 คน เป็นรุ่นที่ 26 มีนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติร้อยละ60 ส่วนที่เหลือเข้าศึกษาต่อสถาบันต่างๆ เช่น ทหาร ตำรวจและสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในรอบปีการศึกษา 2563 นักเรียนมีผลงานด้านกีฬาสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนและจังหวัดสุพรรณบุรี เช่นเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ เตรียมซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ ประเทศเวียดนาม/เตรียมโอลิมปิกเกมส์ 2024เก็บตัวทีมชาติไทย กีฬาเทคบอลการแข่งขันเอเชียบีชเกมส์ ครั้งที่ 6/15th Junior Artistic Gymnastics Asian Championship 2561 ณ ประเทศอินโดนีเซียทีมชาติไทย AFF U18 Boys Championship 2021 การแข่งขัน “South East Asia Championship 2020”/เก็บตัวเยาวชนทีมชาติไทย ศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลเยาวชนทีมชาติ ร่วมโครงการ “ฟ็อกฮันท์”รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 4 สโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ ณ ประเทศอังกฤษ /มีนักเรียนติดทีมชาติไทยจำนวน 17 คน

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมต่อโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ได้มีการพัฒนาการกีฬา อย่างต่อเนื่อง ตามปรัชญาของโรงเรียน “กีฬาเป็นเลิศ ก่อเกิดการศึกษา พัฒนาคุณธรรม” สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสุพรรณบุรี และประเทศชาติตลอดมา
และขอแสดงความยินดีกับผู้ปกครอง ที่บุตรหลานสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ขอชื่นชมนักเรียนทุกคนที่ได้รับประกาศนียบัตรในวันนี้ เพราะเราไม่ใช่นักเรียนธรรมดาทั่วๆไป ที่เรียนอย่างเดียวแต่พวกเราเป็นนักกีฬาที่มีความสามารถ เป็นนักกีฬาในระดับชาติ นานาชาติ การแข่งขันกีฬารายการต่างๆ สิ่งนี้เป็นประสบการณ์ที่มีค่า ซึ่งไม่สามารถหาได้ในตำรา จึงหวังว่านักเรียนจะพัฒนากีฬาต่อยอดให้สูงขึ้นไป เพราะขณะนี้กีฬาเป็นอาชีพได้แล้ว อาชีพกีฬาเป็นอาชีพที่สมบูรณ์แบบ เพราะนอกจากจะมีเงินรายได้แล้วยังมีสุขภาพที่ดีควบคู่ไปด้วย

รัชนีกร โพธิ์ไพจิต สุพรรณบุรี

Close