ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ”ฉีดวัคซีนโควิด-19

สมุทรปราการ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้พนักงานกว่า 25,000 คน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดให้บริการฉีดวัคซีน Covid – 19 สำหรับผู้ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยาน คาดกว่า 25,000 คน จะได้รับวัคซีนทั้งหมดภายในเดือนพฤษภาคมนี้

นาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมแถลงข่าวการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในท่าอากาศยานทุกสายงาน โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ให้ความสำคัญกับพนักงานและลูกจ้าง ทสภ. ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ที่เป็นด่านหน้าในการให้บริการผู้โดยสาร ซึ่งใกล้ชิดผู้โดยสารและมีความเสี่ยงในการติดเชื้อโรค Covid-19 ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจึงได้ ให้บริการฉีดวัคซีน Covid – 19 สำหรับผู้ปฏิบัติงานทุกคนเป็นจำนวนกว่า 25,000 คน จนครบทุกคนภายในเดือน พ.ค.64 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงประจำท่าอากาศยาน (ศปม.ทย.)

นาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดเผยว่า ซึ่งการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจัดสรรวัคซีน Covid – 19 จากรัฐบาลผ่านกรมควบคุมโรค โดยเป็นวัคซีน Sinovac COVID – 19 ที่เป็นวัคซีนเชื้อตาย ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ ทสภ. ให้บริการผู้โดยสารที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ให้ได้รับวัคซีน Covid – 19 เป็นการเร่งด่วน ขับเคลื่อนและอำนวยการฉีดวัคซีนขึ้น โดยผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 6 นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้โรงพยาบาลบางพลีร่วมกับกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค และ สำนักงานควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ในการจัดเจ้าหน้าที่มาให้บริการฉีดวัคซีนดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะทยอยเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่เดือน เม.ย. 64 นี้ และเป็นการป้องกันการระบาดภายในประเทศ โดยการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ปฎิบัติงานในครั้งนี้จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ให้กับผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ ว่าการใช้บริการจะได้รับความปลอดภัย

สมุทรปราการ – บุญประสิทธิ์ นุชนารถ

Close