โรงพยาบาลพหลพยุหเสนา”เริ่มฉีดวัคซีนแก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข

กาญจนบุรี โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เริ่มทยอยฉีดวัคซีนแก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ชุดแรก

วันนี้ 5 เม.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา นำคณะแพทย์ พยาบาล พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มาอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. จำนวน 100 คน ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19

หลังจากจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนแว็คล็อตแรก 1,800 โดส ซึ่งได้กระจายไปยังโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดกาญจนบุรี โดยโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ได้รับ 360 โดสสามารถฉีดให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง จำนวน 80 คนเป็นกลุ่มแรกซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน ที่ผ่านมาและวันนี้เป็นการฉีดวัคซีน ให้แก่กลุ่มที่สองคืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. จำนวน 100 คน โดยมีทีมเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี มาร่วมปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกประจำจุดต่างๆ ที่มีการกำหนดไว้ 7 จุด ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข มีการจัดพื้นที่เฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์หลังการฉีด 30 นาที มีการตรวจสอบและบันทึกผลหลังการฉีดวัคซีน ซึ่งผลการฉีดวัคซีนในวันนี้ไม่พบผู้ที่มีอาการข้างเคียงแต่อย่างใด และได้นัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนโดสที่ 2 สำหรับกลุ่มแรกในวันที่ 23 เมษายนและกลุ่มที่สอง วันที่ 26 เมษายนนี้

นายแพทย์วิบูลย์ ภัณฑบดีกรณ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ รพ.พหลพลพยุหเสนา กล่าวว่า หลังจากนี้ จ.กาญจนบุรี จะได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด -19 อย่างต่อเนื่อง เพื่อบริการฉีดให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าที่มีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อสูง และประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับบริการวัคซีนโควิด -19 ในพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ สำหรับเรื่องความปลอดภัยของวัคซีนนั้น ยืนยันว่าวัคซีนมีความปลอดภัยสูงทางโรงพยาบาลมีการจัดทีมแพทย์พยาบาล เฝ้าความระมัดระวังเรื่องภาวะแทรกซ้อนอย่างเข้มงวด และมีการติดตามผลอย่างใกล้ชิด และในอนาคตเมื่อได้รับวัคซีนเพิ่มก็จะมีการบริหารจัดการให้ประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรีได้รับอย่างครบถ้วนและปลอดภัยโดยประสานงานผ่านโรงพยาบาลต่างๆ รวมทั้งเครือข่ายสาธารณสุข เช่น อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) รวมทั้ง แอพพลิเคชั่น หรือไลน์ (Line Official Account) “หมอพร้อม”เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการรับวัคซีนอย่างทั่งถึง

ทีมข่าวภูมิภาคกาญจนบุรี / ปรีชา ไหลวารินทร์

Close