จัดพธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี

นาย ภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 239 ปี

วันที่ 6 เมษายน 2564 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ และนำกล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ อัยการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจน สมาคม สโมสร ชมรม องค์กรต่างๆ และข้าราชการ ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา โดยมี คณะพระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป นำโดย พระธรรมรัตนมงคล เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร /เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจริญชัยมงคลคาถา ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด–19 (COVID-19)

วันที่ 6 เมษายน ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 ที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี สืบทอดต่อจาก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และทรงสร้างกรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงของไทย จวบจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 239 ปีแห่งความเจริญรุ่งเรือง และความผาสุกของปวงชนชาวไทย พสกนิกรทุกหมู่เหล่าจึงพร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดีและซาบซึ้ง ในพระมหากรุณาธิคุณประกอบพิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดี ขึ้นทั่วทั้งแผ่นดิน ถือเป็นรัฐพิธีที่สำคัญของชาติไทยที่ปฏิบัติสืบทอดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2461 ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Close