ตราด”ทำบุญปล่อยปลา 100,000 ตัว

ตราด โครงการสังฆประชานุเคราะห์ คณะสงฆ์จังหวัดตราด ทำบุญปล่อยปลา 100,000 ตัว ในวันวิสาขบูชา และเป็นวันสำคัญสากลของโลก

เวลา 09.00 น. วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 พระบุรเขตธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดตราด นำคณะพระสงฆ์ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญปล่อยปลา ในโครงการสังฆประชานุเคราะห์ เนื่องด้วยวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเป็นวันสำคัญของโลก ณ บริเวณท่าน้ำวัดบางปรือ ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมทำบุญในวันวิสาขบูชา ซี่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล” ของชาวพุทธทั่วโลก เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ , ตรัสรู้ และปรินิพพาน แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โครงการสังฆประชานุเคราะห์ โดยคณะสงฆ์จังหวัดตราด ได้จัดขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมกันทำบุญ ปล่อยปลา จำนวน 100,000 ตัว ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อขยายพันธุ์ปลาให้เจริญเติบโตต่อไป อีกทั้ง ภายในโครงการสังฆประชานุเคราะห์ ยังจัดโครงการ ”เป็นกำลังใจ สู้ภัยโควิด” ทำข้าวกล่องผัดกระเพราทะเลไข่ดาว ตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช แจกให้บุคคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่ จังหวัดตราด พร้อมด้วยแจกข้าวกล่องผัดกะเพราจำนวน ๒,๐๐๐ กล่อง ผลไม้ ๒,๐๐๐ ถุง น้ำดื่ม ๒,๐๐๐ ขวด เพื่อบรรเทาผลกระทบแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราดอีกด้วย

ธนเดช เดชะเทศ
ทีมข่าวตราด

Close