นายอำเภอรัตนบุรี”ติดตามการช่วยเหลือสร้างบ้านใหม่”ครอบครัวยาย-หลาน

นายอำเภอรัตนบุรี ติดตามการช่วยเหลือสร้างบ้านใหม่ ครอบครัวคุณยาย เลี้ยงหลาน 2 คน ตามลำพัง เพื่อทดแทนบ้านเพิงสังกะสีหลังเดิม พร้อมต่อยอดดูแลสร้างโอกาสทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 8 ก.ค.64 นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี เดินทางมาที่ หมู่ที่ 5 ตำบลยางสว่าง โดยมี ผู้ใหญ่บ้านท้องที่ ร่วมชี้แจง เพื่อติดตามการจัดสร้างบ้านให้กับครอบครัวคุณยาย ที่เลี้ยงหลาน 2 คน และ มีสภาพความเป็นอยู่ทั่วไปยากลำบาก ซึ่งจากการตรวจสอบสภาพทั่วไปของบ้าน มีการเดินระบบน้ำ ระบบไฟ รวมทั้ง เตรียมพร้อมการติดตั้งประตูรอบบ้าน ซึ่งคาดว่าจะเสร็จโดยเร็ววัน

สำหรับการเยี่ยมเยียน ติดตามการช่วยเหลือครอบครัวคุณยาย และ หลานสองคน ครั้งนี้ นายอำเภอรัตนบุรี ได้สอบถามความเป็นอยู่ประจำวัน ทราบว่า ปกติคุณยายจะได้รับเงินเลี้ยงดูหลานๆ จากแม่ของหลานซึ่งไปทำงานที่ต่างจังหวัดสม่ำเสมอ แต่ห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทำให้มีผลกระทบด้านรายได้ ซึ่งนายอำเภอรัตนบุรี ได้พูดคุยกับเด็กทั้งคู่ เห็นว่ามีนิสัยร่าเริง มีความเชื่อมั่นในตัวเอง และ เรียนดีทั้งสองคน เมื่อเปิดดูผลการเรียน ก็ได้เกรดเฉลี่ยสูงทั้งคู่ จึงขอเป็นกำลังใจให้คุณยาย ดูแลให้เด็กๆ ตั้งใจเรียน โดยอำเภอรัตนบุรี จะขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พช.อ.) เพื่อให้ทุกภาคส่วน ร่วมกันสนับสนุนด้านพัฒนาสร้างโอกาสการศึกษา ให้โอกาสเด็กยากไร้ลำบาก ที่ตั้งใจเรียนทุกคน ได้ศึกษาต่อ

 

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนการช่วยเหลือคุณยาย และ หลาน ครอบครัวนี้ ก่อนหน้านี้ นางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ นายดุษฎี ดวงใจ ปลัดอำเภออาวุโส ที่ทำการปกครองอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ และ หน่วยงานภาคราชการ กิ่งกาชาดอำเภอรัตนบุรี ร่วมกับ ภาคประชาชน นำสิ่งของพร้อมเงินมามอบช่วยเหลือ และ อำเภอรัตนบุรี ได้สนับสนุนงบประมาณ โดยงบบูรณาการ ด้านช่วยเหลือผู้ยากไร้ลำบาก จำนวน 60,000 บาท รวมทั้ง ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนด้านการจัดสร้างบ้าน เพื่อสมทบกับเงินที่มีผู้บริจาคให้ครอบครัวยายหลานอีก จำนวน ประมาณ 80,000 บาท สำหรับการจัดสร้าง ผู้นำชุมชน ร่วมกับ ประชาชนจิตอาสา ช่วยกำลังแรงงานในการก่อสร้าง

Close