ส.ส.ปฐมพงศ์”เขต 4 นครปฐม มอบเตียงสนามกระดาษให้ศูนย์พักคอย”อบต.บางภาษี

สส.เขต4 นครปฐม มอบเตียงสนามกระดาษส่งต่อให้ศูนย์พักคอย อบต.บางภาษี ร่วมใจต้านภัยโควิด 19”

วันนี้ 31กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปฐมพงศ์ สูญจันทร์ สส.เขต 4 จ.นครปฐม พรรคพลังประชารัฐ ได้ส่งมอบเตียงสนามกระดาษ จำนวน 40 เตียงให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล บางภาษีที่จัดตั้งสถานที่พักคอย โดยมี นาย สมจิตร สมบุญเก่านายกองค์การบริหารส่วนต.บางภาษี อ บางเลน จ.นครปฐม นางณัฐนันท์ เอี่ยมจร ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้รับมอบ เพื่อร่วมสนับสนุนในการจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อรองรับผู้ป่วยผู้ป่วยโควิด ที่กำลังระบาดอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมากและโรงพยาบาลสนามไม่เพียงพอที่จะรองรับผู้ป่วยทางด้าน นายปฐมพงศ์ สูญจันทร์ สส.เขต 4 จ.นครปฐม จึงเล็งเห็นความสำคัญได้มอบเตียงสนามกระดาษมายังศูนย์พักคอย ที่จะเปิดรับให้ผู้ป่วยเข้ามาอยู่ในเร็วๆนี้ ขณะที่โรงพยาบาลสนามในจังหวัดนครปฐม มีผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางภาษีจึงได้จัดตั้งศูนย์พักคอยขึ้นมา

เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นทุกวันเพื่อส่งต่อและรองรับผู้ป่วยที่ติดโควิด-19 ที่ไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้ โดยแยกผู้ป่วยออกมาจากบ้าน นำมาพักคอยที่ศูนย์ฯ เพื่อรอการนำส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไป

Close