พ่อเมืองกรุงเก่า ลงตรวจพื้นที่ สถานการณ์น้ำ อำเภอบางไทร

พ่อเมืองกรุงเก่า ลงตรวจพื้นที่ สถานการณ์น้ำ อำเภอบางไทร ด้วยความ ห่วงใยให้กำลังใจพี่น้องประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ำ แจ้งเตือนระดับน้ำจะสูงขึ้นในวันที่ 21 ก.ย. ขอให้พี่น้องในพื้นที่ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด

พ่อเมืองอยุธยา ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอบางไทร ด้วยห่วงใยให้กำลังใจพี่น้องประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ำ แจ้งเตือนระดับน้ำจะสูงขึ้นในวันที่ 21 ก.ย. ขอให้พี่น้องในพื้นที่ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด

เวลา 09:30 น. วันที่ 20 กันยายน 2564 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินทางไปตรวจติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ ที่บริเวณ หมู่ 6 ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร เนื่องจากกรมชลประทานมีการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่เจ้าพระยาสูงขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งมีประมาณ 15 ครัวเรือน จากนั้น ได้เดินทางไปที่วัดบางไทร เพื่อสังเกตการณ์ระดับน้ำในจุดนี้ ซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ำน้อยและแม่น้ำเจ้าพระยาไหลมาบรรจบกันและมุ่งหน้าไปจังหวัดปทุมธานี โดยมี นายธนากร ตันติกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา นายสันต์ สร้อยแสง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ นายเฉลิมชัย สระบัว นายอำเภอบางไทร ปลัดอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น รายงานสถานการณ์ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำมีปริมาณน้ำสูงขึ้น อีกทั้งเดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจพี่น้องประชาชน ในชุมหมู่ 1 ตำบลกระแชง อำเภอบางไทร ซึ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำจุดนี้ มีทั้งหมด 16 ครัวเรือน

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การมาในวันนี้เป็นการเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านตำบลสนามไชย และตำบลกระแชง โดยได้รับรายงานจาก ผอ.โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ว่าปริมาณน้ำที่ปล่อยท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ประมาณ 1,400 ลบ.ม./วินาที ซึ่งจากการสอบถามชาวบ้านจะมีผลกระทบในเรื่องน้ำขึ้น-น้ำลง ชาวบ้านจะคุ้นชินกับวิถีชีวิตแบบนี้ และมีการเตรียมตัวเสมอมาด้วยการขนของขึ้นที่สูง และมีเรืออยู่ทุกบ้าน ถ้ามีการปล่อยน้ำจากทางราชการปริมาณมากจะมีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนทราบ เพื่อเตรียมเก็บข้าวของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถยนต์จอดไว้ในที่ปลอดภัยจากผลกระทบของน้ำท่วม ซึ่งเป็นวิถีชีวิตปกติของคนในพื้นที่ แต่อย่างไรก็ตาม ทางราชการต้องคอยตรวจสอบดูแล โดยได้กำชับนายอำเภอไปยังกำนัน ถ้าวันไหนมีปริมาณการปล่อยน้ำเป็นจำนวนมาก ขอให้แจ้งข่าวสารเพื่อพี่น้องประชาชนได้เก็บเข้าของขึ้นที่สูง ให้พ้นจากความเสียหาย

นายธนากร ตันติกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา กล่าวเสริมว่า ในวันที่ 21 กันยายน 2564 ปริมาณน้ำจะสูงขึ้นจากการระบายน้ำจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจะทำให้แม่น้ำน้อยมีระดับน้ำที่สูงขึ้น ขอฝากให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามข่าวสารทางราชการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้พี่น้องในชุมชนริมน้ำเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมต่อไป

พ่อเมืองอยุธยา ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอบางไทร ด้วยห่วงใยให้กำลังใจพี่น้องประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ำ แจ้งเตือนระดับน้ำจะสูงขึ้นในวันที่ 21 ก.ย. ขอให้พี่น้องในพื้นที่ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด

เวลา 09:30 น. วันที่ 20 กันยายน 2564 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินทางไปตรวจติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ ที่บริเวณ หมู่ 6 ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร เนื่องจากกรมชลประทานมีการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่เจ้าพระยาสูงขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งมีประมาณ 15 ครัวเรือน จากนั้น ได้เดินทางไปที่วัดบางไทร เพื่อสังเกตการณ์ระดับน้ำในจุดนี้ ซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ำน้อยและแม่น้ำเจ้าพระยาไหลมาบรรจบกันและมุ่งหน้าไปจังหวัดปทุมธานี โดยมี นายธนากร ตันติกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา นายสันต์ สร้อยแสง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ นายเฉลิมชัย สระบัว นายอำเภอบางไทร ปลัดอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น รายงานสถานการณ์ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำมีปริมาณน้ำสูงขึ้น อีกทั้งเดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจพี่น้องประชาชน ในชุมหมู่ 1 ตำบลกระแชง อำเภอบางไทร ซึ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำจุดนี้ มีทั้งหมด 16 ครัวเรือน
นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การมาในวันนี้เป็นการเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านตำบลสนามไชย และตำบลกระแชง โดยได้รับรายงานจาก ผอ.โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ว่าปริมาณน้ำที่ปล่อยท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ประมาณ 1,400 ลบ.ม./วินาที ซึ่งจากการสอบถามชาวบ้านจะมีผลกระทบในเรื่องน้ำขึ้น-น้ำลง ชาวบ้านจะคุ้นชินกับวิถีชีวิตแบบนี้ และมีการเตรียมตัวเสมอมาด้วยการขนของขึ้นที่สูง และมีเรืออยู่ทุกบ้าน ถ้ามีการปล่อยน้ำจากทางราชการปริมาณมากจะมีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนทราบ เพื่อเตรียมเก็บข้าวของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถยนต์จอดไว้ในที่ปลอดภัยจากผลกระทบของน้ำท่วม ซึ่งเป็นวิถีชีวิตปกติของคนในพื้นที่ แต่อย่างไรก็ตาม ทางราชการต้องคอยตรวจสอบดูแล โดยได้กำชับนายอำเภอไปยังกำนัน ถ้าวันไหนมีปริมาณการปล่อยน้ำเป็นจำนวนมาก ขอให้แจ้งข่าวสารเพื่อพี่น้องประชาชนได้เก็บเข้าของขึ้นที่สูง ให้พ้นจากความเสียหาย

นายธนากร ตันติกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา กล่าวเสริมว่า ในวันที่ 21 กันยายน 2564 ปริมาณน้ำจะสูงขึ้นจากการระบายน้ำจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจะทำให้แม่น้ำน้อยมีระดับน้ำที่สูงขึ้น ขอฝากให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามข่าวสารทางราชการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้พี่น้องในชุมชนริมน้ำเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมต่อไป
สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Close