วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีบวงสรวงและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เครื่องสูง เครื่องเกียรติยศ สำหรับใช้ในพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปฏิบัติงาน

วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีบวงสรวงและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เครื่องสูง เครื่องเกียรติยศ สำหรับใช้ในพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปฏิบัติงาน

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ที่บริเวณลานหน้าอาคารกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีบวงสรวงเครื่องสูง เครื่องเกียรติยศประกอบศพ สำหรับใช้ในพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จากนั้น พระธรรมรัตนมงคล เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร/เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเทพมงคลโสภณ เจ้าอาวาสวัดเสนาสนาราม/เจ้าคณะภาค 17-18 ประธานสงฆ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ

จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีฯ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีดังกล่าว ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับมอบหมายภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามหมายรับสั่งจากสำนักพระราชวัง ในการปฏิบัติพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พระราชทานเพลิงศพ พระราชทานดินฝังศพ พระราชทานเครื่องเกียรติยศประกอบศพ และสนับสนุนงานของสำนักพระราชวัง รวมถึงประสานขอพระราชทานเพลิง โดยจัดเก็บรักษาเครื่องเกียรติยศประกอบศพ สำหรับใช้ในพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานไว้ ณ อาคารกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน วัดใหญ่ชัยมงคล ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Close