เดอะโอ๋ !!! ประธานในการประชุมซักซ้อมเพื่อเตรียมการประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 10/2564

เดอะโอ๋ !!! ประธานในการประชุมซักซ้อมเพื่อเตรียมการประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 10/2564

วันนี้ 22 ก.ย.64 ห้องประชุมสง.ก.ตร. อาคาร 1 ชั้น 19 ตร. พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.สง.ก.ตร.เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมเพื่อเตรียมการประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 10/2564 พร้อมด้วย พล.ต.ต.นพปฎล อินทอง รอง ผบช.สง.ก.ตร.พล.ต.ต.จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช รอง ผบช.สง.ก.ตร.ผบก.รอง ผบก. ผกก.ในสังกัด สง.ก.ตร. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ.ห้องประชุมสง.ก.ตร.อาคาร1 ชั้น19 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.

Close