น้ำเข้าท่วมบ้านเรือน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ อปท. มอบถุงยังชีพและช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงของประชาชน

น้ำเข้าท่วมบ้านเรือน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ อปท. มอบถุงยังชีพและช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงของประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าดินแดงและตำบลกุฎี แจ้งเตือนให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

วันนี้ (24 ก.ย.64) ภายใต้การอำนวยการของ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับรายงานจาก นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ ในการดำเนินการตามที่กรมชลประทานแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ ฉบับที่ 4 จากการปรับปริมาณการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ระดับ ไม่เกิน 2,000 ลบ.ม/วินาที ซึ่งส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำของอำเภอผักไห่ โดยเฉพาะตำบลท่าดินแดง และตำบลกุฎี ได้รับผลกระทบน้ำท่วมขังใต้ถุนบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อน้ำท่วม ให้ทราบถึงสถานการณ์การระบายน้ำ และสถานการณ์น้ำฝนในแต่ละวัน รวมทั้งให้เตรียมความพร้อมขนย้ายของขึ้นที่สูง พร้อมสั่งการให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ตรวจสอบระดับน้ำและรายงานปริมาณน้ำให้ทราบเป็นประจำทุกวัน พร้อมประสาน อปท.ในพื้นที่ ช่วยขนย้ายสิ่งของของประชาชนขึ้นพื้นที่สูง อีกทั้งสำรวจจุดปลอดภัย และจุดอพยพ กรณีเกิดเหตุเร่งด่วน และจัดหาพื้นที่สำหรับจอดรถยนต์ของประชาชน และได้มอบถุงยังชีพให้แก่บ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบเพื่อการช่วยเหลือในเบื้องต้นอีกด้วย

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Close