เทศกาลกินเจของนครสงขลา ปีนี้จะมีการจัดแบบเรียบง่าย New Normal พิธีกรรมต่างๆงดทั้งหมด

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา
เทศกาลกินเจของนครสงขลา ปีนี้จะมีการจัดแบบเรียบง่าย New Normal พิธีกรรมต่างๆงดทั้งหมด เนื่องจากสถานการณ์ โควิด 19 ในจังหวัดสงขลายังมีการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางและยังมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก โดยให้มีเพียงการสวดมนต์เช้าเย็นเท่านั้น

ศาลพระแม่กวนอิมสวนหมากจะร่วมกับเทศบาลนครสงขลาในการจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจทุกปีเป็นครั้งที่ 11 เมื่อปี 2563 สำหรับเทศกาลกินเจ ปี 2564 ตรงกับวันที่ 6 ตุลาคม – 14 ตุลาคม 2564 รวม 9 วัน ทางคณะกรรมการศาลเจ้าฯ ได้มีมติ จะจัดเทศกาลกินเจแบบเรียบง่ายโดยจะไม่มีพิธีกรรม โดยพิธีกรรมต่างๆจะงดทั้งหมด จะมีเฉพาะการสวดมนต์เช้าเย็นเท่านั้นส่วนโรงเจก็ยังคงเปิดอยู่เหมือนเดิมแต่จะให้ใส่ถุงกลับไปทานที่บ้านจะไม่มีการนั่งทานในโรงเจ รวมทั้งการเทกระจาดแจกทาน ก็งดเช่นเดียวกัน เพราะกลัวว่า ถ้าจัดให้มีพิธีกรรมต่างๆก็จะมีคนมารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก กลัวว่าจะเป็นคลัสเตอร์ที่ทำให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางศาลเจ้าฯก็เลยจัดเทศกาลกินเจแบบเรียบง่ายแบบ New Normal ที่ไม่มีพิธีกรรมใดๆ แต่จะยังคงคัดกรองเข้มผู้ที่จะเข้ามาสวดมนต์ไหว้พระ จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ให้สะอาดทุกท่าน

นางแอนลา ตั้งคุปตานนท์ ประธานศาลพระแม่กวนอิมสวนหมาก กล่าวว่า ปีนี้จากสถานการณ์โควิด ที่กำลังระบาดมากในจังหวัดสงขลา ทางคณะกรรมการศาลเจ้าฯก็เลย ตกลงกันว่า ปีนี้จะจัดการกินเจแบบเรียบง่าย โดยจะมีพิธีกรรมเฉพาะการสวดมนต์เท่านั้น ซึ่งจะมีการสวดมนต์ทั้งเช้าและเย็น ส่วนโรงเจก็ยังคงเปิดอยู่เหมือนเดิม แต่จะให้เขาทานโดยวิธีตักใส่ถุงกลับบ้าน จะไม่มีการทานเจที่โรงเจ ส่วนพิธีการเทกระจาดแจกทาน ปีนี้จะมีการไหว้สัมภเวสีหน้าศาลเจ้าเท่านั้น
ส่วนการแจกทานก็ของดไปซักปี จนกว่าสถานการณ์ covid จะดีขึ้น สำหรับพิธีกรรมต่างๆจะไม่มี เพราะกลัวว่าถ้าเราจัดให้มีพิธีกรรมก็จะมีคนมารวมตัวกันมากกลัวว่าจะเป็นคลัสเตอร์ที่ทำให้มีการแพร่ระบาดเชื้อโควิด ซึ่งมันไม่ดีสำหรับทางศาลเจ้าฯ ปีนี้เลยขอจัดเทศกาลกินเจแบบเรียบง่าย

สำหรับคนที่จะมาร่วมงานสวดมนต์ไหว้พระก็จะต้องแต่งชุดขาว และทานเจ ก่อนที่จะเข้ามาในพิธี ก็จะต้องมีการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ให้สะอาดทุกท่าน เราจะมีเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการทุกท่าน โดยเราจะทำการตรวจทุกครั้งที่เข้ามา การจำกัดจำนวนคนที่เข้ามาร่วมในพิธี เนื่องจากเราไม่มีพิธีกรรม คาดว่า คนคงไม่เยอะ เว้นแต่ผู้ที่จะมารับอาหารเจ ซึ่งจะมีคนบริการ ตักใส่ถุงให้ แล้วนำกลับไปทานที่บ้าน
ฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวนครสงขลา ทางศาลพระแม่กวนอิมสวนหมาก ปีนี้เราจัดงาน กินเจอย่างเรียบง่ายเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์โควิด ในจังหวัดสงขลาแพร่ระบาดมากกว่านี้ และพิธีกรรมต่างๆเราจะงดทั้งหมด โดยจะมีการสวดมนต์อย่างเดียว ส่วนใครต้องการจะทานอาหารเจ ทางเรามีบริการ แต่ขอใส่ถุงกลับบ้าน และวันสุดท้ายที่จะมีการเทกระจาด โปรดวิญญาณก็ของด เป็นการไหว้สัมภเวสีหน้าศาลเจ้าแทน การแจกทานปีนี้งด พิธีกรรมต่างๆ งด
(หลังสัมภาษณ์ มีภาพอินเสริต ปี 2563 พิธีลอยกระทงโปรดวิญญาณ พิธีแจกทานและพิธีลุยไฟ)

Close