Dr. Sok Sokrethya ที่ปรึกษาส่วนตัวของสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรี ผู้แทนรัฐบาลลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ เตรียมเปิดหนึ่งวีซ่าเที่ยวสองประเทศ

Dr. Sok Sokrethya ที่ปรึกษาส่วนตัวของสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรี ผู้แทนรัฐบาลลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ เตรียมเปิดหนึ่งวีซ่าเที่ยวสองประเทศ

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2564 ที่วัดไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ Dr. Sok Sokrethya ที่ปรึกษาส่วนตัวของสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรี ผู้แทนรัฐบาลและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และนายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล ้า วุฒิสภา ลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ เตรียมเปิดหนึ่งวีซ่าเที่ยวสองประเทศ โดยมีนายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษ นางฐพัชร์รดา ธนินท์จิรานนท์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับและได้รับความเมตตาจากพระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ) นำให้ขึ้นนมัสการสรีระร่างหลวงปู่สรวง และเป็นประธานประกอบพิธีประเพณีแซนโฎนตา เซ่นไหว้บรรพบุรุษที่ล้วงลับไปแล้ว เพื่อขอพรให้เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

หลังจากนั้น Dr. Sok Sokrethya ที่ปรึกษาส่วนตัวของสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรี ผู้แทนรัฐบาล และคณะ ก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมที่ด่านถาวรช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ และเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวผาพญากูปรี ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ ด้วย ทั้งนี้เพื่อสำรวจแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษเปิดหนึ่งวิซ่าเที่ยวสองประเทศ

Dr. Sok Sokrethya ที่ปรึกษาส่วนตัวของสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรี ผู้แทนรัฐบาล กล่าวว่า การเดินทางมาในครั้งนี้ เพื่อสำรวจแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษเตรียมเปิดหนึ่งวิซ่าเที่ยวสองประเทศ และจะร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษในการวางแผนเปิดหนึ่งวิซ่าเที่ยวสองประเทศ เพื่อนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ได้เดินทางไปมาเที่ยวชมและนมัสการสรีระร่างหลวงปู่สรวง จุดชมวิวผาพญากูปรี ผามออีแดง อำเภอกันทรลักษ์ จุดชมวิวผาตามอก เขาพระวิหาร ปราสาทนครวัด นครทม และเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวทั้งประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ได้สะดวกยิ่งขึ้นต่อไป

Dr. Sok Sokrethya กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ประเทศกัมพูชาได้เปิดประเทศแล้ว มีสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ดีขึ้นแล้ว ทั้งประเทศมีติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่ประจำวันเพียง 174 รายเท่านั้น เนื่องจากประชาชนได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 90 เปอร์เซ็นต์และอยู่ระหว่างการดำเนินการฉีดวัคซีนวูดเตอร์เข็มที่ 3 นอกจากนี้ ประเทศกัมพูชายังจะได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่เด็กอายุ 6 – 12 ปี และเด็ก 3 ขวบ อีกด้วย

ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Close