เลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ เปิดศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัดชลบุรี ตามนโยบายการดำเนินงานการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ (Career & Entrepreneurship Center, Ministry of Education : MOE CEC)

เลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ เปิดศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัดชลบุรี ตามนโยบายการดำเนินงานการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ (Career & Entrepreneurship Center, Ministry of Education : MOE CEC)

ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัดชลบุรี ตามนโยบายการดำเนินงานการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ (Career & Entrepreneurship Center, Ministry of Education : MOE CEC) โดยมีนายอนุศิษฐ์ คณะธรรม ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรีพร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษาบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

จากนั้น นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะได้เข้าประชุมรับฟังการบรรยายการดำเนินงานของการจัดตั้งศูนย์ Career & Entrepreneurship Center, Ministry of Education : MOE CEC ของทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี และมอบนโยบาย เพื่อการขับเคลื่อนกำลังพลอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานระดับสากลและเป็นกลไกลหนึ่งที่ขับเคลื่อนประเทศให้พัฒนายิ่งขึ้น
โดยนางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ ประจำจังหวัดชลบุรี ได้นำนโยบายลงสู่การปฏิบัติ โดยความร่วมมือจากภาคการศึกษาทุกส่วนของจังหวัดได้เป็นอย่างดี ซึ่งการเริ่มต้นที่ดีจะช่วยให้การดำเนินการในขั้นต่อ ๆ ไป มีประสิทธิภาพและมีผลสำเร็จตามเป้หมายได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้แล้ว นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ยังให้แนวทางที่จะพัฒนาความร่วมมือ ในการพัฒนาผู้เรียน การเชื่อมโยงของอาชีวะศึกษา และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีคุณภาพ และเชิญชวนนักเรียนให้มาเรียนภาคการเรียนทวิภาคี อีกด้วย

ภาพ/ข่าว นิราช/นันฐพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี จ.ชลบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Close