พะเยา – ขาสั้น คอซอง เชียงคำเฮ!! ทยอยฉีดวัคซีนไฟเซอร์ วันแรกเกือบ 1,000 ราย เพื่อสร้างเกราะป้องกันโรคโควิด-19 เตรียมพร้อมรับเปิดเทอม

พะเยา – ขาสั้น คอซอง เชียงคำเฮ!! ทยอยฉีดวัคซีนไฟเซอร์ วันแรกเกือบ 1,000 ราย เพื่อสร้างเกราะป้องกันโรคโควิด-19 เตรียมพร้อมรับเปิดเทอม

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. ที่ โรงพยาบาลเชียยงคำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา นักเรียนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ในระดับมัธยมศึกษา เกือบ 1000 คน ได้เดินทางมาเพื่อมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งได้รับเป็นเข็มแรกเป็น ยี่ห้อ “ไฟเซอร์”

นายแพทย์ปรัศนีย์ อารีรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิ โรงพยาบาลเชียงคำกล่าวว่าตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายให้ประชาชนทุกคนในประเทศไทยได้รับวัคซีน เพื่อป้องกันโรคโควิด19 ตามความสมัครใจ ให้ครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 70 ของประชากร เพื่อลดความรุนแรงและการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด19 ในกลุ่มเป้าหมาย โดยให้บริการวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนนักศึกษา อายุ 12 ปี ขึ้นไปที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า พร้อมกับ 76 จังหวัดทั่วประเทศ ( 12 เขตสุขภาพ )รวมทั้งกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดให้บริการวัคซีนผ่านสถาบันการศึกษา

สำหรับนักเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ตามโครงการฯ มีนักเรียนได้ลงทะเบียน 2,496 ราย โดยได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง ในวันนี้มีนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรก จำนวน 840 รายและ และที่เหลือจะทยอยฉีดจนครบภายใน 3 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ 6 – 8 ตุลาคม 2564 นี้

(ภาพ/ข่าว สราวุธ ตั้งประเสริฐ พะเยา )

Close