ประชารัฐอยุธยาจับมืออยุธยาซิตี้พาร์ค ช่วยเกษตรกร สนับสนุนพื้นที่ขายสินค้า

วันนี้ ประชารัฐอยุธยาจับมืออยุธยาซิตี้พาร์ค ช่วยเกษตรกร สนับสนุนพื้นที่ขายสินค้า

ด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด โดยการนำของ คุณปภาวี ด่านชัยวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ที่ต้องการช่วยเหลือและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดฯ จึงได้ร่วมมือกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดสรรพื้นที่ให้เป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้า และช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาน้ำท่วมและวิกฤตโควิด-19

ภายในงานพบสินค้าเกษตรคุณภาพ อาทิ ข้าวกล้อง ผักสด ผลไม้ ของหวาน และสินค้าแปรรูปจากกลุ่มอนุรักษ์ขนมไทยโฮมสเตย์ไทรน้อย โดยหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โฮมสเตย์ไทย ต.ไทรน้อย อ.บางบาล, สินค้าเกษตรผสมผสาน สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย อ.เสนา, วิสาหกิจชุมชนอาหารปลอดภัยบ้านสวนพริก, ร้านรวงข้าวโฮมสเตย์, มะพร้าวกะทิแทนคุณ, ผลไม้ ฝรั่งกิมจู อ.บางซ้าย นอกจากนี้ ยังมีต้นไม้มงคล, ต้นไม้ฟอกอากาศ, บอนสี, กล้าไม้ประดับ, สินค้าโอทอป และอาหารท้องถิ่น อาทิ ข้าวหลามกะทิสดของดีอยุธยา และฟาเซียเนื้อย่างโคขุนลุยไฟ เป็นต้น ในทุกวันศุกร์, เสาร์ และอาทิตย์ ตลอดเดือนตุลาคม 2564 รวม 15 วัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. บริเวณ Event Park A ลานจอดรถด้านหลัง ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Close