ลุงตู่ ตรวจราชการเมืองคอนฯ

ลุงตู่ ตรวจราชการเมืองคอนฯ

วันพฤหัสบดีที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้แทนต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ในการตรวจราชการเพื่อป้องกันอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ณ คลองหน้าเมือง ถนนพัฒนาการคูขวาง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

พงศพัศ หนูเอียด/นครศรีธรรมราช

Close