สมัครวันแรก อบต บรรยากาศ การเปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สมัครวันแรก อบต บรรยากาศ การเปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันนี้ (11 ต.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศวันแรกของการเปิดรับสมัครนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ อบต.เกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภายหลังจากที่ กกต. ได้กำหนดเปิดรับสมัครฯ ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีอำเภอ จำนวน 16 อำเภอ และมีองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งสิ้น 121 แห่ง ได้เปิดรับสมัครพร้อมกันเริ่มวันนี้เป็นวันแรก ซึ่งต่างถยอยเดินทางเข้ามาสมัคร บรรยากาศคึกคักพอสมควร
ด้าน นายกิตติวีร์ มุตตาหารัช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า วันนี้เป็นวันแรกในการรับสมัครนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 121 แห่ง ซึ่งทาง กกต.จังหวัดฯ ได้มีการประสานงานผ่านระบบ ZOOM ในทุกพื้นที่ ในการรับสมัคร การตอบข้อซักถามหรือปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ซึ่ง ณ ขณะนี้ ยังไม่พบปัญหาใดๆ ในทุกพื้นที่ อีกทั้ง ได้เน้นย้ำมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ บรรยากาศ ที่ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีประชาชนที่เข้ามาทำเรื่องในการดำเนินการเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เนื่องจากมีกฎระเบียบเพิ่มเติมมากขึ้นในการลงหาเสียงในพื้นที่ซึ่งผู้สมัครและผู้สนับสนุนต้องปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Close