มอบถุงยังชีพ นาย ไพโรจน์ พจน์ด้วง นายก เทศมนตรีตำบลอรัญญิก พร้อมคณะ นาย ปราโมทย์สว่างแสง รองนายกเทศบาลอรัญญิก นาย สานนท์ แพรงงาม รองนายกเทศมนตรีอรัญญิกอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ

วันนี้เวลา 10.00 น. วันที่ 11 ตุลาคม 25 64 มอบถุงยังชีพ นาย ไพโรจน์ พจน์ด้วง นายก เทศมนตรีตำบลอรัญญิก พร้อมคณะ นาย ปราโมทย์สว่างแสง รองนายกเทศบาลอรัญญิก นาย สานนท์ แพรงงาม รองนายกเทศมนตรีอรัญญิกอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ เจ้าหน้าที่ข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพร้อมใจ

แจกถุงยังชีพ เขตวัดสามไถอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยประชาชนในหมู่ 1 เป็นจำนวน 69 ชุด และ หมู่ 2 103 ชุด และหมู่ 7 ตำบลท่าช้างอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 115 ชุด ในช่วงบ่ายและช่วงเย็นในเขตพระนอน 29 ชุดหมู่ 1 เป็นจำนวน 37 ชุด หมู่ 2 เป็นจำนวน 35 ชุดหมู่ 4 เป็นจำนวน 42 ชุดหมู่ 7 เป็นจำนวน 36 ชุดรวมทั้งหมดนี้เทศบาลอรัญญิก อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รวมแจกทั้งสิ้น 1,300 ชุดให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลอรัญญิกอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วน นายไพโรจน์ พจน์ด้วง นายกเทศมนตรี เทศบาลอรัญญิก อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ ได้กล่าวถ้าประชาชนที่ยังไม่ได้รับถุงยังชีพให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่เทศบาลได้โดยตรงในเวลาราชการ

สุขุมแก้วกุดั่น อยุธยา

Close