นพ.สสจ.ปราจีนบุรี แนะโรงงานใช้ “บับเบิลแอนด์ซีล” สกัดการแพร่เชื้อโรคโควิด – ๑๙

นพ.สสจ.ปราจีนบุรี แนะโรงงานใช้ “บับเบิลแอนด์ซีล” สกัดการแพร่เชื้อโรคโควิด – ๑๙

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายสุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกบินทร์บุรี ปลัดอาวุโสอำเภอกบินทร์บุรี สาธารณสุขอำเภอกบินทร์บุรี และ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมรับฟังมาตรการ การจัดการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ของภาคโรงงานอุตสาหกรรม เน้นมาตรการบับเบิล แอนด์ ซีล (Bubble & Seal) เพื่อการควบคุมโรคในสถานประกอบกิจการ และลดการแพร่เชื้อสู่ชุมชน ณ บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ได้กล่าวทำความเข้าใจกับสถานประกอบการ เกี่ยวกับมาตรการของโรงงานในการกำกับดูแลโรงงานตามหลักการ Bubble and Seal โดยมาตรการ Bubble and Seal จะช่วยให้สถานประกอบกิจการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงงานยังสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ด้วยความปลอดภัย และป้องกันการต้องปิดกิจการ ซึ่งจะช่วยสถานประกอบกิจการและพนักงาน สามารถดำเนินการต่อได้ สร้างรายได้ช่วยให้เศรษฐกิจไทย ก้าวไปอย่างต่อเนื่อง ในส่วนพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันตัวเอง คือ เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการอยู่ที่แออัด ลดการปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์

เครดิต: สนง.สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี / นพ.สสจ.ปจ. /กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ/ เลขาฯ สสจ.ปจ.

Close