รมช.ศธ. พร้อมด้วย นพ.สสจ.ปราจีนบุรี เร่งลุย…. ปราจีนบุรี ติดตามการฉีดวัคซีนโควิด – ๑๙ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ๑๒ – ๑๘ ปี

รมช.ศธ. พร้อมด้วย นพ.สสจ.ปราจีนบุรี เร่งลุย…. ปราจีนบุรี ติดตามการฉีดวัคซีนโควิด – ๑๙ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ๑๒ – ๑๘ ปี

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ ศรีจันทร์งาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายสุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ได้เข้าตรวจเยี่ยมห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี และตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนโควิด – ๑๙ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ณ ที่ว่าการอำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี และที่ว่าการอำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคแนะนำแนวทางการดูแลจิตใจ นักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด – ๑๙

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่าประชาชนในทุกช่วงวัยควรได้รับการฉีดวัคซีนโควิด – ๑๙ เพื่อมีผลในการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันให้ทุกคนปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ถึงแม้จะได้รับวัคซีนแล้ว ก็ยังต้องยึดหลัก D-M-H-T-T หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น ปฏิบัติตามมาตรการของทางภาครัฐ เพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสติดเชื้อโควิด – ๑๙ และนำเชื้อไปติดสมาชิกในครอบครัว

เครดิต: สนง.สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี / นพ.สสจ.ปจ./กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ/เลขาฯ สสจ.ปจ.

Close