ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่พี่น้องประชาชน จำนวน 525 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภาวะอุทกภัย พร้อมพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชน

นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พร้อมด้วย นายวัชระ กระแสร์ฉัตร์ นายอำเภอบางปะอิน นายชัชวัสส์ ณ สงขลา คลังจังหวัด นายสันต์ สร้อยแสง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ปลัดอบต.เกาะเกิด กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ตำบลเกาะเกิด วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น ให้การต้อนรับนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารเพื่อเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่พี่น้องประชาชน จำนวน 525 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภาวะอุทกภัย พร้อมพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ประชาชนตำบลเกาะเกิด ณ วัดพยาญาติ ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Close