จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ    พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช    บรมนาถบพิตร  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ในรัชสมัยที่ทรงเสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ ทรงทุ่มเทพระวรกาย กำลังพระปัญญา ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ โครงการพระราชดำริน้อยใหญ่ โครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางให้พสกนิกรนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างร่มเย็น ทำให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้า เป็นปึกแผ่น มั่นคง มาจวบจนถึงปัจจุบันนี้

จากนั้น นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม     นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสารวมใจเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  โดยมี ดร.สุดารัตน์         พงศ์อัมพรไกวัล วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม นำชมนิทรรศการและบรรยายนำเสนอความเป็นมา การเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระประธานพระพุทธชินราชจำลอง พระประธานอุโบสถวัดบางช้างเหนือ และทรงปลูกต้นโพธิ์หน้าอุโบสถวัดบางช้างเหนือ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2519 จากนั้น พระพิพัฒน์ศึกษากร (พนม รตนาโภ) รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดบางช้างเหนือ ได้นำผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมคณะฯ นำชมแปลงเกษตรอินทรีย์ เศรษฐกิจพอเพียงวัดบางช้างเหนือ และนำชมแนวกระสอบทรายกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเข้ามาในบริเวณวัด พร้อมกันนี้ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครปฐม ได้ร่วมด้วยช่วยกันตักทรายบรรจุลงในกระสอบเพื่อเตรียม   ความพร้อมรับน้ำและป้องกันน้ำจากแม่น้ำท่าจีนที่มีปริมาณเพิ่มสูงมากขึ้น ประกอบกับพร้อมรับน้ำที่มีภาวะน้ำขึ้นลงอยู่ในขณะนี้  และได้ร่วมกันทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณวัดบางช้างเหนือด้วย

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของกระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดนครปฐม อย่างเคร่งครัด


Close