ผู้การ นครสวรรค์ มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา ของข้าราชการตำรวจวันตำรวจ

ผู้การ นครสวรรค์ มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา ของข้าราชการตำรวจวันตำรวจ

วันนี้ 17 ต.ค.64 เวลา 08.30 น.ที่บริเวณด้านหน้าอาคารที่ทำการ ภ.จว.นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ จว.นครสวรรค์ พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ เป็นประธานพร้อมด้วย คุณพัชรพร สุขไพบูลย์ ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ จัดงาน “วันตำรวจ”ประจำปี 2564 ของ ภ.จว.นครสวรรค์ โดยประกอบด้วยพิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ ภ.จว.นครสวรรค์ พิธีอ่านสาร ผบ.ตร.พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา ของข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ และพิธีสงฆ์

โดยมี นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พล.ต.ต.วิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นายสุปรีดา ชื่นชม อัยการจังหวัดประจำ อส.นางอรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ พ.ต.อ.ธนานันท์วิชญ์ ศรีบุญเรือง รอง ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ รรท.ผกก.สภ.เมืองนครสวรรค์ พ.ต.อ.อวัช มูลศิริรอง ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ พ.ต.อ.สมชาย จันทร์คง รอง ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ พ.ต.อ.ชัยเสถียร มณีจักร รอง ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ ผกก.สืบสวน ภ.จว.นครสวรรค์ ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นครสวรรค์ ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ กต.ตร.จังหวัดนครสวรรค์ ข้าราชการตำรวจในสังกัด กก.สืบสวน ภ.จว.นครสวรรค์ กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นครสวรรค์ และ ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน

พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ กล่าวว่า ท่าน พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.ยังได้มีสารเนื่องในวันตำรวจ ถึงข้าราชการตำรวจมีใจความว่า “เพื่อนข้าราชการตำรวจที่รักเนื่องในโอกาสวันตำรวจ ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง กระผมขอส่งความปรารถนาดีมายังเพื่อนข้าราชการตำรวจและครอบครัวทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา นับเป็นหนึ่งปีที่พวกเราต้องเผชิญกับการแก้ไขวิกฤติของชาติ ร่วมกันในหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นวิกฤติจากโรคระบาด จากความแตกต่างทางความคิดของคนในชาติ หรือวิกฤติจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเราอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนอย่างไรก็ตาม วิกฤติเหล่านี้ก็เป็นโอกาสให้เราได้สำรวจตรวจสอบและพัฒนาปรับปรุงตัวเอง ในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสมความมุ่งหมายของทางราชการ ภารกิจของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์คือ การพิทักษ์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์การรักษาความสงบเรียบร้อยในประเทศ การระงับทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชน การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ตลอดจนการให้บริการต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่พวกเราพืงต้องระลึกไว้อยู่ตลอดเวลาว่าเป็นภาระหน้าที่อันทรงเกียรติ และจงภูมิใจกับเกียรติยศ ศักดิ์ศรี ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนี้ ขอขอบคุณในสำนึกของความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ความทุ่มเท ความเสียสละ รวมทั้งความร่วมมือร่วมใจของพวกท่านทั้งหลาย ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชน ขอขอบคุณสมาชิกครอบครัวข้าราชการตำรวจที่อยู่เคียงข้างร่วมทุกข์ร่วมสุข เป็นขวัญกำลังใจให้พวกเราได้สานต่ออุดมการณ์ของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ไปด้วยกัน

ในโอกาสอันสำคัญนี้ กระผมขอกราบอาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจนเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพร ให้พี่น้องข้าราชการตำรวจและครอบครัวทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพกาย สุขภาพใจ สมบูรณ์แข็งแรง แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งหลายทั้งปวงมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” ที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา ร่วมกันตลอดไป”

Close