รอง ทักษ์ “จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันตำรวจ

รอง ทักษ์ !!! จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันตำรวจ

วันนี้ 17 ต.ค.64 เวลา 07.00 น.ที่ สภ.ด่านมะขามเตี้ย พ.ต.อ.พงษกร อุปพงษ์ รอง ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี รรท.ผกก.สภ.ด่านมะขามเตี้ย พร้อมด้วย พ.ต.ท.อติโรจน์ พิทักษ์สกุลกิตยา รอง ผกก.สส.สภ.ด่านมะขามเตี้ย พ.ต.ต.ประหยัด ราษี สวป.สภ.ด่านมะขามเตี้ย พ.ต.ต.สัมฤทธิ์ พันธุ์พรหมา สว.ธร. สภ.ด่านมะขามเตี้ย พร้อมข้าราชการตำรวจและครอบครัวได้ร่วมจัดกิจกรรม“ทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง”เนื่องในวัน “ตำรวจ” ประจำปี 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564
โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

พ.ต.อ.พงษกร อุปพงษ์ รอง ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี รรท.ผกก.สภ.ด่านมะขามเตี้ย กล่าวว่า ทางท่าน พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.ยังได้มีสารเนื่องในวันตำรวจ ถึงข้าราชการตำรวจมีใจความว่า”เพื่อนข้าราชการตำรวจที่รักเนื่องในโอกาสวันตำรวจ ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง กระผมขอส่งความปรารถนาดีมายังเพื่อนข้าราชการตำรวจและครอบครัวทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา นับเป็นหนึ่งปีที่พวกเราต้องเผชิญกับการแก้ไขวิกฤติของชาติ ร่วมกันในหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นวิกฤติจากโรคระบาด จากความแตกต่างทางความคิดของคนในชาติ หรือวิกฤติจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเราอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนอย่างไรก็ตาม วิกฤติเหล่านี้ก็เป็นโอกาสให้เราได้สำรวจตรวจสอบและพัฒนาปรับปรุงตัวเอง ในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสมความมุ่งหมายของทางราชการ ภารกิจของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์คือ การพิทักษ์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์การรักษาความสงบเรียบร้อยในประเทศ การระงับทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชน การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ตลอดจนการให้บริการต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่พวกเราพืงต้องระลึกไว้อยู่ตลอดเวลาว่าเป็นภาระหน้าที่อันทรงเกียรติ และจงภูมิใจกับเกียรติยศ ศักดิ์ศรี ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนี้ ขอขอบคุณในสำนึกของความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ความทุ่มเท ความเสียสละ รวมทั้งความร่วมมือร่วมใจของพวกท่านทั้งหลาย ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชน ขอขอบคุณสมาชิกครอบครัวข้าราชการตำรวจที่อยู่เคียงข้างร่วมทุกข์ร่วมสุข เป็นขวัญกำลังใจให้พวกเราได้สานต่ออุดมการณ์ของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ไปด้วยกัน

ในโอกาสอันสำคัญนี้ กระผมขอกราบอาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจนเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพร ให้พี่น้องข้าราชการตำรวจและครอบครัวทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพกาย สุขภาพใจ สมบูรณ์แข็งแรง แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งหลายทั้งปวงมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” ที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา ร่วมกันตลอดไป”

Close