เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ จัดโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ

เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ขานรับนโยบาย 5 อ ของรัฐบาล จัดโครงการ ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

วันนี้ 16 เม.ย.60 นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 มีนักปั่นจักรยานเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 800 ” ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ในวันนี้ ท่ามกลางกระแสปฏิรูประบบสุขภาพของไทยในปัจจุบัน ที่เน้นการ “สร้าง” มากกว่าการ “ซ่อม” สุขภาพ ซึ่งเป็นการเน้นระบบสุขภาพเชิงรุก และการสร้างเสริมสุขภาพ ปัจจุบันประชาชนป่วยด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้เป็นส่วนใหญ่ ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ และค่าใช้จ่ายในการเยียวยารักษา จึงได้มีการรณรงค์ ให้ประชาชนได้มาใส่ใจในการออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ ตามที่รัฐบาล ได้กำหนดนโยบาย 5 อ. เป็นหลักในการสร้างสุขภาพแก่ประชาชน ประกอบด้วย การออกกำลังกาย อาหารปลอดภัย อารมณ์และสุขภาพจิต อนามัยชุมชน และอโรคยา สำหรับการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพกาย และสุขภาพจิต อีกทั้งยังเป็นการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่กลุ่มปั่นจักรยานตำบลกะลุวอเหนือ ซึ่งกลุ่มปั่นจักรยานตำบลกะลุวอเหนือ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ และการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และซึ่งภาพในงานยังมีกิจกรรมใหันักปั่นได้ร่วมกันเก็บขยะทำความสะอาดหาดอ่าวมะนาว อีกด้วย

นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ กล่าวว่า การส่งเสริมให้ประชาชนมีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีสุขภาพดี ห่างไกลโรค และประชาสัมพันธ์รณรงค์ปรับเปลี่ยน ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ด้านการรับประทานอาหาร และการออกกำลังกายที่เหมาะสม รณรงค์ให้เกิดการประหยัดพลังงานและรู้รักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม 

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ

Close