นครนายก – พุทธศาสนิกชน ร่วมบุญ ทอดกฐินสามัคคี สมทบทุนบูรณะอุโบสถ และศาลาการเปรียญ วัดเขาชะโงก ภายใน รร.จปร.

นครนายก – พุทธศาสนิกชน ร่วมบุญ ทอดกฐินสามัคคี สมทบทุนบูรณะอุโบสถ และศาลาการเปรียญ วัดเขาชะโงก ภายใน รร.จปร.

วันนี้ 31 ตุลาคม 2564 ที่วัดเขาชะโงก ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พระครูสันติคีรีรักษ์ เจ้าคณะตำบลพรหมณี เจ้าอาวาสวัดเขาชะโงก พร้อมคณะสงฆ์ คณะกรรมการวัด ร่วมกับคณะเจ้าภาพ ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 เพื่อนำปัจจัยสมทบทุน สร้างอุโบสถ และบูรณะปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญวัดเขาชะโงก ซึ่งตั้งอยู่ภายใน รร.จปร. โดยมี คุณอดุลย์ คุณวิภาวดี ตันทัดประเสริฐ และครอบครัว คุณชวลิต ตั้งวิริยศิริกุล คุณกรองทอง อุ๋ยเจริญ เป็นประธานเจ้าภาพทอดกฐิน ประธานอุปถัมภ์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.) โดย พล.ต.ศุภชัย ศรีหอม รอง ผบ.รร.จปร. พ.ท.วัชระ ว่องวิกย์การ รอง ผบ.พัน ร. รร.จปร. เป็นเจ้าภาพร่วมทอดกฐิน ตลอดจน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า แม่ค้า พุทธศาสนิกชนชาวนครนายก ร่วมงานมหากุศล บริจาคจตุปัจจัยในงานทอดกฐินสามัคคีในวันนี้
โดยในพิธีได้มีการถวายผ้าป่าสามัคคี สมทบกฐินสามัคคี จากนั้นเจ้าภาพนำผ้ากฐินเวียนรอบอุโบสถ 3 รอบ พระสงฆ์ 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐิน เจ้าภาพเข้าถวายผ้ากฐินพร้อมบริวารทั้งหลายทั้งปวง แด่ประธานสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนากถา เจ้าภาพพร้อมสาธุชนที่ร่วมงานรับพร กรวดน้ำ เป็นอันเสร็จพิธี

ในการนี้ พุทธศาสนิกชน เดินทางมา เข้าร่วมในงานกันอย่างมากมาย ภายใต้มาตราการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งทางวัดได้จัดเตรียมจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิเจลแอลกอฮอร์ฆ่าเชื้อไว้ให้กับผู้มาร่วมงานก่อนเข้าสู่ในบริเวณพิธี และการทอดกฐินสามัคคี วัดเขาชะโงกในครั้งนี้ได้ จตุปัจจัย จากผู้มีจิตศรัทธารวมยอดในเบื้องต้นทั้งสิ้น 683,620 บาท (หกแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) จึงขออนุโมทนาบุญ กับผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Close