นครปฐม วัดไผ่ล้อมจัดพิธีกฐินสามัคคี ประจำปี 2564

นครปฐม วัดไผ่ล้อมจัดพิธีกฐินสามัคคี ประจำปี 2564

นายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถวายผ้าพระกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2564​

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม นายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถวายผ้าพระกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2564​
ที่จังหวัดนครปฐม ณ วิหารพระพุทธเมตตาประทานพร วัดไผ่ล้อม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 โดยมีนายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภอเมืองนครปฐม นายพรศักดิ์ ภู่อิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม ดร.สุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ศิษยานุศิษย์ และประชาชนเข้าร่วมพิธี

โดยนายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้ากราบพระประธานในพระอุโบสถ จากนั้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ณ วิหารพระพุทธเมตตาประทานพร และเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้ากฐิน ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม

กรวดน้ำรับพร จากนั้นเข้ากราบสักการะหลวงพ่อพูล ณ ศาลาหลวงพ่อพูล (หลังใหม่) โดยกฐินสามัคคีในปี 2564 มียอดรวมทั้งสิ้น 3,140,959 (สามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน)
ในการนี้ ดร.สุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม นำคณะเจ้าหน้าที่ศาสนพิธี เข้าปฏิบัติงานเพื่อให้พิธีดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักศาสนพิธีการ
ชนิดา พรหมผลิน
ผู้สื่อข่าวนิวส์รีพอร์ต รายงาน

Close