อยุธยา เปิดงาน “ปั่นชมกรุงเก่ามรดกโลก” ครั้งที่ 5 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานในจังหวัด

เช้าวันนี้ อยุธยา เปิดงาน “ปั่นชมกรุงเก่ามรดกโลก” ครั้งที่ 5 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานในจังหวัด

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 06.30 น. ที่ TOYOTA เมืองสีเขียว ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ (นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดงาน “ปั่นชมกรุงเก่ามรดกโลก” ครั้งที่ 5 โดยมี นายทวีศักดิ์ พระนคร ประธานชมรมรวมเพื่อนปั่น อยุธยา และกลุ่มนักปั่นทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัดเข้าร่วมกว่า 350 คน

สำหรับการปั่นชมกรุงเก่ามรดกโลกในครั้งนี้ เป็นการปั่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะปั่นผ่านวัดสำคัญ ๆ ประกอบด้วย 1. วัดใหญ่ชัยมงคล 2. วัดกระซ้าย 3. วัดธรรมิกราช รวม 3 วัด ระยะทางไป – กลับ จำนวน 25 กิโลเมตร โดยในแต่ละวัดจะมีการเล่าถึงความเป็นมาเป็นของวัดและประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถาน อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยจักรยานให้ถูกต้องและปลอดภัย โดยรายได้ในการจัดงานทั้งหมดจะสมทบทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ทางการเรียนการศึกษาให้โรงพยาบาลและโรงเรียนที่ขาดแคลนเครื่องมือ ทั้งนี้ การจัดงานได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Close