สถานการณ์อุทกภัยอำเภอนบพิตำ จ.นครศรีฯ

สถานการณ์อุทกภัยอำเภอนบพิตำ จ.นครศรีฯ

วันนี้ 2 ธ.ค.2564 เวลา 15.00 น. อำเภอนบพิตำขอรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ ดังนี้

– ขณะรายงานท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง

– ขณะนี้สถานการณ์น้ำโดยภาพรวมของอำเภอนบพิตำ ปริมาณน้ำในคลองต่างๆ มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมในพื้นที่

– ปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่อง ทำให้น้ำท่วมขังบริเวณบ้านเรือนราษฎร พื้นที่ทางการเกษตร พื้นที่ลุ่มต่ำในตำบลกะหรอ ตำบลนาเหรง ตำบลนบพิตำ และตำบลกรุงชิง

– ถนนสายรองในหมู่บ้าน บางจุดมีน้ำกัดเซาะและท่วมผิวจราจร รถไม่สามารถสัญจรไป-มาได้
– เกิดเหตุการสำคัญเคลื่อนย้ายผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุล้มในห้องน้ำไม่สามารถนำส่ง รพ.ได้เนื่องจากถนนมีน้ำท่วมสูง ต้องใช้สะพานเชือกในการลำเลียงผู่วยส่ง รพ.โดยปลอดภัย
ทั้งนี้ อำเภอนบพิตำได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และศูนย์จัดการภัยพิบัติทุกตำบล ดำเนินการช่วยเหลือและอพยพประชาชนที่อยู่ในจุดเสี่ยงให้ออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัย และคอยติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ อย่างใกล้ชิด

พงศพัศ หนูเอียด จ.นครศรีธรรมราช

Close