เราจะผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน”

3 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น.นายแพทย์โชคชัย ลีโทชวลิตผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
คุณศศิธร ทองวิวัฒน์หัวหน้าฝ่ายการเงินพร้อมด้วยคณะกรรมการรับบริจาค รับมอบครึ่งจ่าย oxygen high flow จำนวน 3 เครื่อง จากคุณสุรีย์ – คุณวาสิต จันทนากรและญาติมิตรร่วมสนับสนุน
มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ มอบให้โรงพยาบาลที่มีความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์”เราจะผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน”ในนามโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
ขอกราบขอบพระคุณมาณ ที่นี้

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Close