นาย วีระชัย นาคมาศ (นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำทัพเดินรณรงค์พี่น้องแต่งกายผ้าไทยสวมใส่ทั้งเมืองตลอดเดือนธันวาคม เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 3 ทศวรรษ ที่ UNESCO ขึ้นทะเบียนมรดกโลก ในงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” 17-26 ธันวาคม นี้

นาย วีระชัย นาคมาศ (นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำทัพเดินรณรงค์พี่น้องแต่งกายผ้าไทยสวมใส่ทั้งเมืองตลอดเดือนธันวาคม เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 3 ทศวรรษ ที่ UNESCO ขึ้นทะเบียนมรดกโลก ในงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” 17-26 ธันวาคม นี้

วันนี้ ( 3 ธันวาคม 2564 ) เวลา 07:30 น. ณ ที่หน้าสำนักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ(นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอำเภอ พร้อมด้วย ข้าราชการภาครัฐ และเอกชน ร่วมกิจกรรมรณรงค์แต่งกายผ้าไทยสวมใส่ทั้งเมือง เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 3 ทศวรรษ ที่ UNESCO ประกาศขึ้นทะเบียนอยุธยาเป็นเมืองมรดกโลก ในการจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ระหว่างวันที่ 17-26 ธันวาคม นี้

สำหรับการจัดรูปขบวนแห่และกิจกรรมประกอบขบวน เพื่อดึงดูดความสนใจ โดยเริ่มออกเดินจากหน้าเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ผ่านโรงแรมอโยธยา ถึงสามแยกถนนอู่ทองเลี้ยวซ้าย ผ่านจิตวิไลเพลส สวนสาธารณะเทศบาล ตรวจคนเข้าเมือง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สำนักงานที่ดินจังหวัด ที่ทำการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา และสิ้นสุดที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจันทรเกษม รวมระยะทาง 1,470 เมตร ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมแต่งกายชุดผ้าไทยตลอดเดือนธันวาคม นี้ เพื่ออนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการจัดงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2564 และร่วมเฉลิมฉลองครบ 3 ทศวรรษ ที่คณะกรรมการมรดกโลกแห่งองค์การสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายวีระชัย นาคมาศ กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” และ “งานกาชาด” ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 17 – 26 ธันวาคม 2564 จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้สวมใส่ผ้าไทยมาเที่ยวงานมรดกโลก นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทยอย่างต่อเนื่องตลอดเดือนธันวาคม ในส่วนหน่วยงานราชการ ภาครัฐ และภาคเอกชน ได้ร่วมสวมใส่ผ้าไทยมาทำงาน ทั้งนี้ ผ้าไทยในปัจจุบันมีการออกแบบตัดเย็บอย่างสวยงาม สามารถสวมใส่ได้ทุกเพศทุกวัย จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันใส่ชุดผ้าไทยมาเที่ยวงานมรดกโลกและสวมใส่ผ้าไทยทำกิจกรรมต่าง ๆ และต้องไม่ลืมสวมแมสก์ เว้นระยะห่าง รักษามาตรการในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Close