สำนักงานวัฒนธรรม อุตรดิตถ์-แพร่-น่าน ชวนเที่ยว “คาราวานสามวัฒนธรรม สามจังหวัด”“ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม”

สำนักงานวัฒนธรรม อุตรดิตถ์-แพร่-น่าน ชวนเที่ยว “คาราวานสามวัฒนธรรม สามจังหวัด”“ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม”

ที่พิพิธิภัณฑ์บ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก บ้านห้วยคา ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ นายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นางศิริวรรณ วงศ์หนัก ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกิตติพงษ์ วิรุฬห์ศรี นายก สสทน.อุตรดิตถ์ นายณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ อุปนายก สสทน.อุตรดิตถ์ ร่วมกันต้อนรับ คาราวานสามวัฒนธรรม สามจังหวัด”“ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม”
ซึ่งในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมคาราวาน สามวัฒนธรรม สามจังหวัด”“ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม” ซึ่งเดินทางมาจากภาคกลางจำนวน 4 คัน เข้าร่วมในทริปนี้และในครั้งนี้มีภาคท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่เข้ามาเป็นไกด์พาเที่ยวเมืองพิชัย รวมถึงการรับประทานอาหารกลางวัน จากข้าวห่อใบบัว แกงหอยขมรสเด็ดของอำเภอพิชัย ในวันทริปวันนี้ได้เข้าชมเรือนพาไลย ซึ่งเป็นเรือนไม้จำลอง

เป็นบ้านของพระยาพิชัยดาบหัก จากนั้นได้ เดินทางมุ่งไปสู่วงเวียนศาลพระยาพิชัยหลังสถานีรถไฟพิชัย เพื่อชม ช่องโจร ซึ่งเป็นเรือนไม้โบราณ และมีลูกกรงเหล็กอยู่บนบนสามารถมองเห็นชั้นช่างได้โดนไม่ต้องลงมาดูว่ามีใครเข้าบ้านหรือไม่ และไปชมทางเข้าโรงฝิ่นของอำเภอพิชัย เดินทางเข้าตลาดเมืองพิชัย เพื่อสักการะหลวงพ่อหลักเมือง รวมถึง เสาหลักเมืองของเมืองพิชัย และไปชมวัดมหาธาตุซึ่งเป็นสถานที่ที่พระยาพิชัยดาบหัก หรือเด็กชายจ้อยได้มาเรียนหนังสืออยู่กับพระครูวัดมหาธาตุ จนกระทั้งมีเรื่องชกต่อยกับลูกเจ้าเมืองในสมัยนั้น รวมไปถึงการเข้าสักการะ เจดีย์ดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยา ของเมืองพิชัย และเดินทางต่อไปยังที่ว่าการอำเภอพิชัยหลังเก่า ที่วัดกองโค รวมไปถึงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เที่ยวสวนดีพิชัย ล่องเรือชมสวนฝรั่งกิมจู ของต.คอรุมโดยมีนายผจญ พูลด้วง นายก อบต.คอรุม ข้าราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับในทริปของวันนี้ ซึ่งสร้างความสนุกให้กับคาราวานของทริปนี้เป็นอันมาก

ณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์

Close