จันทบุรี-กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 โดยพาณิชย์ จังหวัดจันทบุรี จัดงาน เจมส์ แอนด์ จิวเวลลี่แฟร์ 2022

จันทบุรี-กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 โดยพาณิชย์ จังหวัดจันทบุรี จัดงาน เจมส์ แอนด์ จิวเวลลี่แฟร์ 2022

ยกระดับมาตรฐานการผลิตและการตลาดของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ที่ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 โดยพาณิชย์ จังหวัดจันทบุรี จัดงาน เจมส์ แอนด์ จิวเวลลี่แฟร์ 2022 ยกระดับมาตรฐานการผลิตและการตลาดของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ที่ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี


ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Close