นราธิวาส รวมภาพควันหลงการจัดงานกาชาดประจำปี 2560

ผู้ว่าฯ นราธิวาส ระบุ ภาพรวมการจัดงานกาชาดฯ ปีนี้ (2560) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ระบุ ภาพรวมการจัดงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส ปี 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ยืนยันเงินรายได้จากการจัดงานกาชาดและเงินบริจาคทั้งหมด จะนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่พี่น้องประชาชนและสังคมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วันนี้ (2 พ.ค.60) นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ตามที่จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส และทุกภาคส่วน ได้จัดงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส ปี 2560 ระหว่างวันที่ 22 เมษายน-1 พฤษภาคม 2560 ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา หรือ สวน ร.5 อำเภอเมืองนราธิวาส ภาพรวมของการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ หน่วยงาน อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน สมาคม มูลนิธิ พ่อค้าคหบดี นักธุรกิจ พี่น้องประชาชน และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่บริจาคทรัพย์สิ่งของและสนับสนุนช่วยเหลือ รวมถึงการรักษาปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ทำให้การจัดงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี


โดยสรุปผลการจัดงานประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ การจัดพิมพ์สลากกาชาด จำนวน 100,000 ฉบับ ฉบับละ 50 บาท เป็นเงิน 5,000,000 บาท (จำหน่ายหมด) ทั้งนี้ ได้ออกสลากรางวัล เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เวลา 22.00 น ที่เวทีกลางภายในงานกาชาดฯ ซึ่งรางวัลสำคัญ มีรางวัลพิเศษ รถยนต์เก๋ง โตโยต้า วีออส รวมถึงรางวัลอื่นอีกหลายรายการ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรางวัลได้ที่ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อีกทั้งเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส จะส่งหนังสือแจ้งไปยังทุกอำเภอในพื้นที่ และผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันนี้ (2 พ.ค.60) เป็นต้นไป

ทางด้านการออกร้านนาวากาชาด มียอดจำหน่ายบัตรนาวากาชาด 10 วัน เป็นเงิน 4,674,120 บาท (ปี 2559 จำนวน 4,064,040 บาท) เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (2559) มียอดจำหน่ายสูงกว่า เป็นเงิน610,080 บาท ขณะที่ยอดจำหน่ายสูงสุดคือคืนวันที่ 1 พฤษภาคม เป็นคืนที่ 10 ของการจัดงาน เป็นเงิน 870,300 บาท ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ลบสถิติยอดการจำหน่ายนาวากาชาดในทุกปีที่ผ่านมา อีกทั้งยอดจำหน่ายในทุกวัน สูงกว่าในทุกปีเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลพิเศษ “นาวากาชาด” ซึ่งเป็นรถยนต์เก๋ง โตโยต้า ยาริส มูลค่า 519,000 บาท คือ นางรอบียะห์ หะยีเจ๊ะโวะ อาชีพขายเสื้อผ้า ชาวอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
อย่างไรก็ตาม ยังมีสิ่งของรางวัลที่เหลือจากการออกร้านนาวากาชาด ได้แก่ ตู้เย็น กระติกน้ำร้อน ผ้าทอนราธิวาส เป็นต้น และรางวัลอื่นๆ รวมสิ่งของทั้งสิ้น จำนวน 13 รายการ รวม 20 ชิ้น ซึ่งทางเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส จะได้ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด สำหรับเงินรายได้จากการจัดงานกาชาดและเงินรายที่ได้รับบริจาคทั้งหมด ทางเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ให้ความมั่นใจว่าจะนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่พี่น้องประชาชนและสังคมอย่างประหยัด คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

 

 

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ

Close