อธิการบดีมทร.รัตนโกสินทร์ คนใหม่ เปิดตัว “RMUTR Press Luncheon” ยกมืออาชีพจัดหลักสูตร แฟชั่นและสร้างเชฟ สู่เวทีโลก

อธิการบดีมทร.รัตนโกสินทร์ คนใหม่ เปิดตัว “RMUTR Press Luncheon”
ยกมืออาชีพจัดหลักสูตร แฟชั่นและสร้างเชฟ สู่เวทีโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดตัว อธิการบดีคนใหม่ ชูโปรเจ็ค “RMUTR Press Luncheon” ร่วมมือ JKN18 จัดรายการเรียลลิตี้โชว์ ปั้นดีไซน์เนอร์และ Chef ดาวรุ่งเข้าสู่วงการพร้อมผลักดันสู่เวทีระดับโลก ประเทศฝรั่งเศส โดยวางหลักสูตรศึกษาไทยและฝรั่งเศษ วางเป้าสร้างมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันทำงานกับมืออาชีพ

วันที่ 29 มีนาคม 65 ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 อาคารวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ มทร.รัตนโกสินทร์ รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี จัดพิธีเปิด “RMUTR Press Luncheon” โดยเชิญสื่อเยี่ยมชมการถ่ายทำรายการ Project Runway รายการเรียลลิตี้โชว์ที่มหาวิทยาลัยทำความร่วมมือกับ JKN18 เพื่อเฟ้นหาดีไซน์เนอร์หน้าใหม่ของไทยประดับวงการแฟชั่น และการเปิดตัวหลักสูตร Chef ที่มหาวิทยาลัยเปิดดำเนินการร่วมกับสถาบันการครัวดิซิพ เอสโคฟิเอร์ และมหาวิทยาลัย เซอี แซร์จี ปารีส ในการเชิญ Chef ระดับโลกจากประเทศฝรั่งเศส มาทำการสอนในสถาบันเพื่อสร้าง Chef มืออาชีพสู่วงการอาหารในอนาคต

รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เผยว่า Project Runway Thailand (โปรเจกต์ รันเวย์ ไทยแลนด์) เป็นรายการเรียลลิตี้ด้านแฟชั่นที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและยาวนานในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง “แอน-จักรพงษ์” คว้าลิขสิทธิ์รายการจากฟรีแมนเทิล มีเดีย มาผลิตและออกอากาศในเวอร์ชั่นไทย ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาพันธมิตรสำหรับการถ่ายทำรายการ เพื่อสร้างแฟชั่นดีไซเนอร์รุ่นใหม่ของไทยให้ดังไกลไประดับโลก รวมไปถึงโครงการอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งจะเริ่มออกอากาศในเดือนพฤษภาคม ที่จะถึงนี้

นอกจากนี้ได้มีการเปิดหลักสูตรแฟชั่นดีไซน์ เป็นหลักสูตรทวิปริญญา 3+1 (ปริญญาตรีสองใบ) จาก มทร.รัตนโกสินทร์และปริญญาบัตร DN-MADE จากกระทรวง อว. ของฝรั่งเศสโดยนักศึกษา ทำการศึกษาในประเทศไทย 3 ปีและศึกษาที่ประเทศฝรั่งเศส 1 ปี เพื่อผลิต Designer Entrepreneur คือนอกจากจะออกแบบเสื้อผ้าได้สวยงามแล้วยังต้องมีทักษะเชิงธุรกิจและมีความเป็นผู้ประกอบการด้วย รวมถึงยังมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

ส่วนในหลักสูตร Chef ฝรั่งเศส (สองปริญญา สองประกาศนียบัตร สาปีในประเทศไทย 1 ปีในประเทศฝรั่งเศสเป็นการดำเนินการร่วมกับสถาบันการครัวดิซิพ เอสโคฟิเอร์ และมหาวิทยาลัย เซอี แซร์จี ปารีส ของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิวิชาชีพด้านศิลปะการประกอบอาหารฝรั่งเศสจากกระทรวงศึกษาธิการของฝรั่งเศส หลักสูตรนี้จะเป็นมากกว่าการผลิตพ่อครัวฝรั่งเศสแต่เป็นการเตรียมความพร้อมพ่อครัวให้ก้าวสู่ตำแหน่งผู้บริหารและสามารถเปิดธุรกิจของตนเองได้ทั้งในและต่างประเทศ โดยนักศึกษาศึกษาในประเทศไทย 3 ปี และศึกษาพร้อมฝึกงานกับภัตตาคารชั้นนำในประเทศฝรั่งเศส ในเครือข่ายของ Disciples Escoffier ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นภัตตาคารที่ได้รับรางวัล Micheline Star เป็นเวลา 1 ปี

รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี กล่าวว่า นับตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 65 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ได้มีนโยบายหลักในการยกระดับทุก ๆด้านสู่ความทันสมัยในระดับสากล (International Level of Modernity) และการตั้งเป้าให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นกลางทางคาร์บอน เพื่อลดทอนผลกระทบจากก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ทั้งภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการตั้งเป้าการลดทอนกิจกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและช่วยผู้ประกอบการรายย่อยสร้างเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสร้างคาร์บอนเครดิต รวมถึงเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ คือวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ หรือ RICE ซึ่งมีปณิธานในการสร้างความชอบมืออาชีพ นั่นเอง

Close