สพป.สงขลา เขต 2 Kick Off ระดมทุนจัดหาอุปกรณ์เรียนออนไลน์แก่ นักเรียนอีกคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา
สพป.สงขลา เขต 2 Kick Off ระดมทุนจัดหาอุปกรณ์เรียนออนไลน์แก่ นักเรียนอีกคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

วันนี้ 5 พ.ค.65 ที่ รร.ลีการ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 เป็นประธาน เปิดโครงการระดมทุนและรับบริจาคอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนออนไลน์ เพื่อสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสอดรับนโยบายของ สพฐ. ที่จัดหาอุปกรณ์แก่นักเรียนในสังกัดใช้ในการเรียนรู้ อย่างมีความสุขและปลอดภัยในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่แบ่งปันโอกาส ช่วยเหลือจัดหา อุปกรณ์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์มือสอง และบริจาคทรัพย์
สพป.สงขลา เขต 2 มีนักเรียนที่รับผิดชอบดูแลทั้งหมดโดยประมาณ 23,062 คน มีนักเรียน จำนวน 9,046 คน พร้อมกันนั้นประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ที่ร่วมสนับสนุนและผู้ที่เกี่ยวข้องการขับเคลื่อนโครงการฯ สพป.สงขลา เขต 2 จะดำเนินการสานต่อส่งมอบแก่นักเรียนได้เรียนรู้ พัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั่วถึง เท่าเทียม มีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป


Close