ทับปริกเกมส์”กีฬาเชื่อมความสามัคคี ป้องกันปัญหายาเสพติด ฮือฮาคุณยายวัย 81เจ้าของ 3 เหรียญทอง ผู้สูงอายุจังหวัดกระบี่

“ทับปริกเกมส์”กีฬาเชื่อมความสามัคคี ป้องกันปัญหายาเสพติด ฮือฮาคุณยายวัย 81เจ้าของ 3 เหรียญทอง ผู้สูงอายุจังหวัดกระบี่

วันนี้ 7 พฤษภาคม 2565 นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาตำบลทับปริก ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีดาบตำรวจ สุรศักดิ์ เกิดสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาจาก 8 หมู่บ้าน กว่า 500 คน

ดาบตำรวจ สุรศักดิ์ เกิดสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก กล่าวว่าการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลทับปริกเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ป้องกันปัญหายาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความรัก ความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในชุมชน สร้างความสามัคคีความเข้มแข็ง สร้างทักษะพื้นฐานด้านกีฬา นำไปสู่การแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ ตามความพร้อมความถนัด รู้จักเคารพกฎกติกาการแข่งขัน รู้แพ้ รู้ชนะและรู้จักการให้อภัย

นักกีฬา อาวุโสนางสมบูรณ์ จินาวงศ์ วัย 81 ปี อดีตข้าราชการครูบำนาญ เจ้าของ 3 เหรียญทอง (จาก 5 เหรียญทอง จ.กระบี่) ประเภทวิ่ง 100 ม. 200 ม.และ 4×100 ม. ในการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย “ทุ้งฟ้าเกมส์” ครั้งที่ 15 ซึ่ง จ.กระบี่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เมื่อ 2-5 พ.ค.65 .
ตำบลทับปริกมีหมู่บ้านอยู่ 8 หมู่บ้าน การจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีการแข่งขันจำนวน 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ เปตอง และกีฬาพื้นบ้าน

การเล่นกีฬาเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนมีโอกาสได้ออกกำลังกาย การเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอช่วยทำให้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ การออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬาไม่เพียงทำให้ผู้เล่นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เท่านั้น กีฬายังสอนให้รู้จักแพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา สิ่งเหล่านี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวมได้หากผู้คนในสังคมใดมีน้ำใจเป็นนักกีฬา สังคมนั้นจะลดปัญหาการกระทบกระทั่งและคนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขตลอดไป
กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

Close