รฎาวัญ” พรรคเสมอภาค ลงพื้นที่ช่วยลูกพรรคหาเสียง มั่นใจคว้าชัยชนะเลือกตั้ง

ราชบุรี – “รฎาวัญ” พรรคเสมอภาค ลงพื้นที่ช่วยลูกพรรคหาเสียง มั่นใจคว้าชัยชนะเลือกตั้ง

“พรรคเสมอภาค” กระหื่มกลางตลาดโพธาราม “รฎาวัญ” มั่นใจเบอร์ 3 ภิญโญศิลป์ คว้าชัยชนะเก้าอี้ ส.ส.ราชบุรี เขต 3

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 7 พ.ค.65 ที่ตลาดริมน้ำโพธาราม นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ หัวหน้าพรรคเสมอภาค ลงพื้นที่ช่วย นายภิญโญศิลป์ สังวาลวงศ์ ผู้สมัคร ส.ส.ราชบุรี เขต 3 พรรคเสมอภาค หาเสียงพร้อมพบปะปราศรัย ชี้แจงประวัติ ผลงาน และอุดมการณ์ทางการเมืองตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมา โดยมีชาวอ.โพธาราม ให้การต้อนรับ และให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ หัวหน้าพรรคเสมอภาค กลาวว่า ที่ผ่านมาได้ทำงานช่วยเหลือประชาชน เรื่องการแก้ไขความยากจน การถูกเอารัดเอาเปรียบ การถูกล่วงละเมิดสิทธิ ทั้งเด็ก สตรี กลุ่มชาติพันธุ์ แรงงาน และผู้ด้อยโอกาส โดยเห็นแนวทางใหม่ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก ที่ได้ผลเร็วและจะเป็นการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน จึงได้ก่อตั้งพรรคเสมอภาคขึ้นมา แม้จะเป็นพรรคการเมืองใหม่ แต่บุคลากรของพรรค มีประสบการณ์การแก้ไขปัญหาสังคม เศรษฐกิจและการเมืองมาไม่น้อยกว่า 30 ปี ทั้งยังมุ่งมั่นทำการเมืองสะอาจ ซื่อสัตย์สุจริต สร้างคนดีเข้าสภาฯโดยไม่ซื้อเสียง ไม่ทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง จึงขอความเมตตาจากชาวราชบุรี เขต 3 เลือก อาจารย์ภิญโญ ผู้สมัครเบอร์ 3 ให้ได้เป็น ส.ส. คนแรกของพรรคเสมอภาค เพื่อสนับสนุนให้พรรคเสมอภาค เป็นพรรคการเมืองของประชาชน ได้มีบทบาททางการเมือง เป็นฐานรากที่แท้จริงแห่งประชาธิปไตย

หัวหน้าพรรคเสมอภาค กล่าวว่า มั่นใจว่า อาจารย์โญ ผู้สมัครเบอร์ 3 ของพรรคเสมอภาค จะชนะการเลือกตั้ง ได้เป็น ส.ส.คนใหม่ของเขต 3 ราชบุรี เพราะเชื่อมั่นว่า ชาวราชบุรีเบื่อหน่ายความขัดแย้งทางการเมือง ต้องการพรรคการเมืองที่มีนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนได้จริง ต้องการเปลี่ยนวัฒนธรรมการเมืองใหม่ เป็นการเมืองที่ขาวสะอาด และต้องการนักการเมืองที่พูดจริงทำจริง ทำงานเป็น ไม่ดีแต่พูด

 

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

Close