ชัยภูมิ “อำเภอหนองบัวระเหว ต้องเปลี่ยนเลือกผู้ใหญ่บ้านต้องไม่ซื้อสิทธิขายเสียง

ชัยภูมิอำเภอหนองบัวระเหวต้องเปลี่ยนเลือกผู้ใหญ่บ้านต้องไม่ซื้อสิทธิขายเสียง

จากสถานการณ์ในการปัจจุบันหากมีการเลือกตั้งมักจะพบว่ามีการหาเสียงและมักจะได้ยินข่าวว่ามีการซื้อสิทธิขายเสียงและมีความแตกแยกภายในชุมชมตามมาหลังจากการเลือกตั้งเสร็จ ขณะเดียวกัน ที่หมู่ 9 บใหนองบัวระเหว ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ผู้ใหญ่บ้าน คนเดิมได้หมดวาระลง และมีการรับสมัครผู้มาเป็นผู้ใหญ่บ้านใหม่แทนซึ่งครั้งนี้มีผู้สมัครทั้งหมด 5 คน ดังนั้นทางคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลวงอภัย เจ้าแม่อรพิม ได้เล็งเห็นความสำคัญในด้านของความสุตจริโปร่งใสและเที่ยงธรรมในการได้ผู้นำที่ดีไม่ซื้อสิทธิขายเสียงเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายในชุมชน จึงได้พูดคุยทำความเข้าใจกับผู้สมัคร 5 คน จนเห็นชอบร่วมกันและจูงมือกันมาร่วมลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงร่วมกันว่าจะหาเสียงโดยไม่ซื้อสิทธิขายเสียงแพ้ชนะจะเป็นพี่น้องกันตลอดไป ดังนั้นจึงได้เดินทางมาที่อำเภอหนองบัวระเหว เพื่อลงบันทึกและสาบานตนร่วมกัน
โดยมี นายณัทชัย กู้เขียว ปลัดอาวุโส อำเภอหนองบัวระเหว พ.ต.อ. ดร.นิรันดร์ คิดบรรจง ผกก.สภ.หนองบัวระเหว พร้อมด้วยคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลวงอภัยจ้าแม่อรพิม ประจำ อ.หนองบัวระเหจ.ชัยภูมิ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม MOU

 

บันทึกข้อตกลงร่วมกัน ว่าจะไม่ซื้อสิทธิขายเสียงในการลงสมับรับเลือกผู้รับเป็นผู้ใหญ่บ้านในครั้งนี้ จากนั้น นายณัทชัย กู้เขียว ปลัดอาวุโส อำเภอหนองบัวระเหว พ.ต.อ. ดร.นิรันดร์ คิดบรรจง ผกก.สภ.หนองบัวระเหว ก็ได้ชี้แจงและทำความเข้าใจในการหาเสียงแบบซื้อเสียงและไม่ซื้อเสียง มีข้อดีข้อเสียเช่นไร แก่ผู้สมัคร ทั้ง 5 คน คือ น.ส. ทิวาพรภรณ์ ชาติชนะ เบอร์ 1 นาย วชรพงศ์ ชนเวียน เบอร์ 2. นายกิตติธัช จิหา เบอร์ 3. นายประวัติ หางนาค เบอร์ 4. นางสมปอง พร้อมจิต เบอร์ 5 จากนั้นก็ได้นำผู้สมัครร่วมสาบานตนต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ห้องทำงานนายอำเภอหนองบัวระเหว อย่างพร้อมเพียงกัน หลังเสร็จพิธีผู้สมัครทั้ง5คน ก็ได้ร่วมกันขึ้นรถแห่แสดงวิสัยทัศน์ของแต่ล่ะให้ชาวบ้านได้ฟังไปพร้อมๆกันในครั้งนี้ด้วยท่ามกลางความยินดีของชาวบ้านที่เห็นผู้สมัครทั้ง 5 คนที่หาเสียงร่วมกันด้วยความรักและสามัคคีกัน อย่างที่ไม่เคยเจอในที่ไหนมาก่อน

 

วิรัตน์ ดวงแก้ว จ.ชัยภูมิ

Close