นำกล้องโทรทัศน์ 5 ชุด ให้เด็กๆ ดูดาวอย่างใกล้ชิด ณ สวนนงนุชพัทยา

นำกล้องโทรทัศน์ 5 ชุด ให้เด็กๆ ดูดาวอย่างใกล้ชิด ณ สวนนงนุชพัทยา

สวนนงนุชพัทยาร่วมกับ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นำกล้องโทรทัศน์มาให้เด็กๆ และเยาวชนที่สนใจด้านดาราศาสตร์ ได้ดูดาวอย่างใกล้ชิดจำนวน 5 ชุด ณ สวนนงนุชพัทยา สวนนงนุชพัทยามร่วมกับหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ นำเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ด้านดาราศาสตร์

วันนี้ (7 พ.ค.65) ที่สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ร่วมกับนางสาว จุลลดา ขาวสะอาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านดาราศาสตร์ ให้กับเยาวชนและกลุ่มผู้สนใจงานด้านดาราศาสตร์ ตลอดจนคณะครู และเด็กนักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่สวนนงนุชพัทยาและหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา จัดขึ้น เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ ในด้านดาราศาสตร์ และยังเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และสนใจในกิจกรรมดังกล่าว ที่จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ได้มีการนำกล้องโทรทัศน์ ที่ใช้ในการดูดาวจำนวน 5 ชุด มาติดตั้ง ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี ให้เยาวชนได้ทดลองในการส่องดูกลุ่มดาวในลักษณะต่างๆ บนท้องฟ้าอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้แล้ว ยังมีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการดูแผนที่ ลักษณะของหมู่ดาว การบรรยายเรื่องของท้องฟ้า สอนการใช้แผนที่ดาว การเล่านิทานดาว และการเล่นเกมส์ต่างๆ เพื่อสร้างความสุขความสนุกสนานและเป็นสีสัน ในการศึกษางานด้านดาราศาสตร์ ของเด็กและเยาวชน
ซึ่งกิจกรรมนี้ กำหนดจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 2 วัน และจะมีการดำเนินการต่อไป เป็นประจำทุกเดือน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนที่สนใจ หันมาเรียนรู้งานด้านดาราศาสตร์ เพิ่มมากขึ้น

ภาพ/ข่าว นิราช/นันฐพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Close